Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Ramavtal för avrop av stöd till organisationsutveckling

  Kyrkokansliet har under våren tecknat nya ramavtal med fem leverantörer för organisationsutvecklingstjänster (utvärderingar, kartläggningar, organisationsanalyser, processledarstöd, etc.) för att tillgodose avdelningarnas eventuella behov av beslutsstöd inom ramen för nationella nivåns uppdrag.

   

  Kyrkokansliets verksamhet står i ständiga förändringar där organisationsutveckling och kontinuerliga förbättringar är en integrerad del. Kyrkostyrelsen har betonat vikten av utvärderingar som ett verktyg i målstyrningen för lärande och effektiviseringar i verksamheten. I syfte att tillmötesgå kyrkokansliets breda uppdrag och förenkla tillgången till verksamhetsutvecklingsstöd finns ramavtal för organisationsutvecklingstjänster.  

  Ramavtal har tecknats med fem leverantörer för organisationsutvecklingstjänster inom följande kompetensområden: 

  • Krisberedskap och krisledning
  • Digitalisering och administrativ samverkan
  • Kommunikationssatsningar och kampanjer
  • Sociala medier, varumärke
  • Policyutveckling och påverkansarbete
  • Hållbarhetsfrågor och FNs hållbarhetsmål
  • Utbildning och fortbildning
  • Metodutveckling inom HUM och internationellt utvecklingssamarbete
  • Partnerskap, ekumeniska och inomkyrkliga samarbeten    ​

  Här finns en presentation över kompetensområden för varje leverantör.

  Utvärdering av verksamheters och strategiska insatsers måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, hållbarhet, ändamålsenlighet osv ger goda underlag för bättre beslut om verksamhet och prioriteringar framåt.

  För stöd i avrop för utvärderingar, använd gärna Mall för uppdragsbeskrivning och kika igenom PPT Att avropa utvärderingar. Här finner du också leverantörernas kontaktuppgifter. 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lena Sjöström, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-02-25
  X
  Dokumentid: 1554790- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538