Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Processverktyget 2c8

  Processverktyget 2c8 gör det möjligt att visualisera processer. Med verktyget kan du tydliggöra ansvar, tillvägagångssätt och samband mellan olika aktiviteter och informationsflöden. Verktyget är intuitivt och enkelt att komma igång med.

  Du kan skapa en bra översikt genom att exempelvis länka ihop dokument, checklistor och utbildning med klickbara processkartor. Du kan publicera processerna och låta medarbetare ta del av processbeskrivningar via webbgränssnitt, ta ut rapporter och dela bilder från verktyget.

  Genom att beskriva resurser, krav och risker för varje aktivitet, blir det tydligt hur flödet i processen påverkas av en rad olika faktorer.

  Det går att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning via HUKI-modellen, där de olika rollerna är Huvudansvarig, Utförare, Konsulterad och Informerad.

  Processverktyget kräver licens

  Licensen finns i två nivåer:

  • 2c8 Modeling Tool licens – ger möjlighet att modellera (skapa och förändra) processer samt publicera processer och verksamhetsmodeller.
  • 2c8 Lite licens – krävs för att kunna förvalta, granska och godkänna verksamhetsmodeller.   ​

  ​Exempel på kartlagda processer

  För att se exempel på processer där vi använt verktyget inom Svenska kyrkan, följ någon av länkarna nedan:

  Kom igång med processkartläggning 

  Har ni behov av processkartläggning och vill använda verktyget 2c8? Börja med att mejla till kyrkokansliet.processverktyget@svenskakyrkan.se för att boka ett uppstartsmöte. I mejlet behöver du ge en uppskattning på när ni planerar att använda verktyget. Du ska även bekräfta att din chef godkänt att du använder 2c8. Vid uppstartsmötet visar vi verktyget och går igenom licenser, access och uppsättning av miljö.

  Nästa steg är att kartlägga processer. Det handlar om att fastställa vilka aktiviteter och resurser som ingår, vem som är kund, vad som skall åstadkommas samt hur det ska ske. Därefter kan ni börja modellera och bygga processer i 2c8.    

  När processerna är kvalitetssäkrade kan ni publicera processerna vilket gör att de är publika, medarbetare kan ta del av processerna och förvalta dem. ​​

  Processen för processkartläggning ritad med hjälp av verktyget 2c8

  Processen för processkartläggning ritad med hjälp av verktyget 2c8

   

  Utbildning och manualer

  Leverantören av verktyget erbjuder utbildningar på olika nivåer. De rekommenderas för att nyttja verktyget på bästa sätt.

  Se ett exempel på manual till processverktyget: Manual för GAS processer​ 

  Redaktör
  Redaktionen , Kyrkokansliet
  Innehållsansvarig
  Redaktionen , Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2022-09-06
  X
  Dokumentid: 1539646- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538