Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Kontaktvägar till kyrkokansliet

  Kyrkokansliet har en bred verksamhet med många delar och flera olika kontaktvägar. Nedan beskriver vi olika funktioner inom kansliet och hur man kommer i kontakt med dem.

  Vill du kommunicera en kontaktväg på exempelvis en inbjudan, en webbsida eller på tryckt material? En god ordning är att hänvisa till webbsidan svenskakyrkan.se/kontakt. Den är alltid uppdaterad med adresser till olika delar av Svenska kyrkan.

  Om du önskar mer specifika kontaktuppgifter, till exempel en mejladress, fundera över vilken som passar bäst i sammanhanget. Vilka frågor kan förväntas dyka upp, vem tar emot inkommande mejl, och hur lång livslängd har materialet?

  Har du och dina kollegor nytta av en funktionsbrevlåda i er verksamhet? Kontakta kanslistöd för att göra en beställning.

  Får du själv ett mejl i din inkorg som du inte kan svara på, och inte vet vem som äger frågan, kan du skicka vidare mejlet till receptionen.kyrkokansliet@svenskakyrkan.se.

  Funktioner på kyrkokansliet med egna funktionsbrevlådor

  Arkivet kyrkokansliet.arkiv@svenskakyrkan.se
  Frågor om arkiv och diarieföring, att söka i arkivet och besök till arkivet skickas till arkivets mejl.

  Avtalsgranskning inom kyrkokansliet Underlag för avtalsgranskning skickas till kyrkokansliet.juridik@svenskakyrkan.se

  Begravningsverksamhet kyrkokansliet.begravning@svenskakyrkan.se 
  Frågor gällande begravningsverksamheten.

  Dataskyddsfrågor Behöver du stöd i frågor som rör dataskydd på kyrkokansliet finns mer information på dataskyddssidorna. Du kontaktar i första hand vår funktionsbrevlåda för dataskydd, kyrkokansliet.dataskydd@svenskakyrkan.se

  ESA-gruppen kyrkokansliet.esa@svenskakyrkan.se
  Frågor om fakturor, insättningar och ekonomisystemet.

  Eventbyrån kyrkokansliet.event@svenskakyrkan.se
  Kyrkokansliets eventbyrå hanterar större möten, event och konferenser som arrangeras av kyrkokansliet.

  Forskning och analys kyrkokansliet.statistik@svenskakyrkan.se
  Frågor om kyrkostatistik hanteras via denna adress.​

  Generalsekreteraren generalsekreteraren@svenskakyrkan.se​
  ​Mötesförfrågningar till generalsekreteraren eller avtal och andra dokument som ska skrivas under. Funktionsbrevlådan bevakas av generalsekreterarens assistenter.

  Givarservice givarservice@svenskakyrkan.se
  Givarservice svarar på frågor och ger information om Act Svenska kyrkan och internationella projekt, månadsgivande, minnes- och hyllningsgåvor med mera.

  Kyrkostyrelsen kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se
  Till kyrkostyrelsens adress skickas bland annat officiella inbjudningar, remisser och remissvar.

  Kyrkovalet  
  Valkansliet hanterar frågor kring kyrkovalet. För frågor som rör kyrkovalet kontakta kyrkoval@svenskakyrkan.se

  Personalavdelningen
  Om du har frågor angående lön, pension, försäkringar, reseräkningar eller tidrapportering når du löneservice via ikonen Registrera ärende till Löneservice i serviceportalen. Gäller det utlandslöner och frågor om mobility välj ikonen Fråga till Utland/Global Mobility, också den i serviceportalen. 
  För att komma i kontakt med HR och för övriga frågor skicka e-post till kyrkokansliet.personalavdelning@svenskakyrkan.se.

  Receptionen receptionen.kyrkokansliet@svenskakyrkan.se
  Receptionen hanterar bland annat bokning av parkeringsplatser, frågor om passerkort, gäster och beställning av blommor. Receptionen bemannar även kyrkokansliets växel och kan ofta hjälpa till att guida vidare inom kansliet, både via telefon och mejl.

  Rättsligt stöd i enklare frågor för dig som arbetar på kyrkokansliet kan du få genom att kontakta juridiska enheten. Information om detta finns på sidorna rättsligt stöd. Om du arbetar i församling eller pastorat ska du istället vända dig till en jurist i ditt stift.

  Samordnad administration kyrkokansliet.samadm@svenskakyrkan.se
  På funktionen samordnad administration finns medarbetare som arbetar med administration för bland annat råd och organ, event, intranät, fakturering, utbildning, inköp, bemanning, resor, formella möten samt diarieföring och registrering. Beställ administrativt stöd från samordnad administration via Serviceportalen.

  Samverkande inköp kyrkokansliet.samverkandeinkop@svenskakyrkan.se
  Frågor om inköp och upphandlingar hanteras av samverkande inköp.

  Sociala medier socialamedier@svenskakyrkan.se
  Svenska kyrkan i digitala kanaler som Facebook och Twitter hanteras av sociala medier-redaktionen.

  Svenska kyrkan i utlandet svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se
  Frågor om Svenska kyrkans församlingsverksamhet utanför Sveriges gränser besvaras av Svenska kyrkan i utlandet.

  Säkerhets och krisledningsgruppen
  Gruppen samordnar kansliet säkerhet och den nationella nivåns ansvar för krisberedskap i hela Svenska kyrkan. 
  För frågor om krisberedskap, skicka e-post till krissamordning@svenskakyrkan.se.
  För säkerhetsfrågor, kontakta kyrkokansliet.sakerhet@svenskakyrkan.se.

  Webbgruppen redaktionen@svenskakyrkan.se
  Frågor om Svenska kyrkans webbplats svenskakyrkan.se besvaras av webbgruppen på kommunikationsavdelningen.

  Ärkebiskopen arkebiskopen@svenskakyrkan.se
  Frågor kopplade till ärkebiskopen och hennes medverkan i olika sammanhang besvaras via denna adress.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Servicecenter Kyrkokansliet, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2022-09-08
  X
  Dokumentid: 1453678- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538