Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Insamlingsadministration - ett flöde genom flera processer

  Välkommen till sidorna för insamlingsadministration för Svenska kyrkans internationella arbete och för Svenska kyrkan i utlandet. Arbetet med att administrera gåvor är ett arbetsflöde som utförs i flera processer och löper över flera avdelningar.

  På denna webbplats återfinner du information om arbetsflöden och rutiner inom insamlingsadministrationen.

  Nedan visas en översikt av de processer som är berörda inom insamlingsadministrationen samt övergripande ansvariga roller för arbetet. Här finns också en sammanställning över det generella regelverk som gäller. En beskrivning av informationsflöden mellan de berörda systemen finns med.

  Översiktsbild insamlingsadministrationen

  I nedanstående notplan visas ett exempel på hur ett flöde kan se ut. En fullstor version finns för nedladdning till höger.

   

  Arbetsflöde, exempel

  Det administrativa arbetet fokuserar på att stödja såväl givarens som rättighetsbärarens behov.   

  För givarens skull:

  Givaren ska känna sig trygg i att administrationen av insamlade gåvor sker på ett kostnadseffektivt sätt så att maximalt värde av gåvan går till hjälpinsatser.

  Givaren ska också känna sig försäkrad om att gåvan når fram till gåvomottagare där gåvan bäst behövs och i förekommande fall till gåvomottagare för en specifik utpekad del av verksamheten.

  För rättighetsbärarens skull:

  Givarnas önskemål ska på ett bra sätt matchas mot Svenska kyrkans samarbetspartners verksamhet för att stödja rättighetsbärarens behov. Förutsättning för detta är en väl fungerande kostnadseffektiv administration.

  Input– behov/förutsättningar för att aktiviteter i arbetsflödet ska starta

  Rättighetsbärarens behov: Få stöd för att skapa ett bättre liv

  Givarens behov: Hjälpa och förändra, bidra till något gott  

  Output – resultat av aktiviteter i arbetsflödet

  Rättighetsbärarens resultat: Skapa ett bättre liv genom insatser som har bedrivits genom mission och diakoni

  Givarens resultat: Nöjd/tillfredsställd med att ha bidragit till förändring och förbättring

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2015-03-04
  X
  Dokumentid: 832907- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538