Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Svenska kyrkans förvaltningsstyrningsmodell

  Enligt Nationalencyklopedin (NE) betyder förvaltning "att sköta eller administrera något för någon annans räkning”.

   

  Svenska kyrkan investerar årligen stora resurser i IT-stöd med tillhörande tjänster. Effekten och nyttan av dessa investeringar kan mätas och värderas först i resultatet av användningen, d.v.s. då IT-tjänster är anskaffade och används. I en förvaltningssituation används IT-tjänster och de måste vid upprepade tillfällen förändras i takt med den verksamhet som de stödjer.

  Förvaltningsstyrningsmodellen är Svenska kyrkans gemensamma modell för att organisera systemförvaltningen så att den kan bedrivas i samförstånd mellan verksamhet och IT för att säkerställa att IT-systemen utgör ett bra stöd till verksamheten. Modellen är baserad på PM3, men har anpassats för Svenska kyrkan och kommer att genomgå ytterligare anpassning de kommande åren.

  Förvaltningsstyrningsmodellen bidrar till:

  • Högre leveranskvalitet

  En förbättrad samsyn om sambanden mellan krav, förväntningar och kostnader ger en ökad förståelse som ökar den faktiska kvaliteten på de levererade IT-tjänsterna.

  • Förbättrad kostnadseffektivitet

  Förvaltningsmodellen beskriver de metoder och processer som leder till en högre nyttjandegrad av investeringar och resurser gällande förvaltningsobjektet.

  • Samordning och samarbete  

  Förvaltningsstyrningsmodellen fungerar som vägledning för hur arbetet ska bedrivas inom verksamheten och IT.

  Förvaltningsverksamheten bedrivs av en förvaltningsorganisation som är rollbaserad och kan liknas vid en projektorganisation.

  Genom att använda förvaltningsstyrningsmodellen underlättas samordning mellan Svenska kyrkans olika verksamheter och IT och modellen kan därmed bidra till ett gott samarbetsklimat.  Ett gott samarbetsklimat ger i sin tur möjlighet till återanvändning av initiativ, samtidigt som effektiviteten i gemensamma arbetssätt säkras.  

  För att läsa mer om förvaltningsstyrningsmodellen hänvisas i första hand till Modellbeskrivningen.

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Lindberger af Wåhlberg, Avdelningen för gemensamma funktioner
  Uppdaterad
  2021-09-22
  X
  Dokumentid: 1327558- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538