Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Aktuellt om coronaviruset

  Kyrkokansliets krissamordning bevakar händelseutvecklingen genom Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Läs mer om vad som gäller just nu. Sidan uppdateras löpande.

   

  Här hittar du aktuell information om förhållningssätt och riktlinjer för nationell nivå. I takt med att situationen förändras uppdaterar vi informationen och rekommendationerna.

   If you need this page translated to English, please go to Google translate.

  Senaste uppdatering

  Beredskap på kyrkokansliet

  Kyrkokansliets krisledning gör vid behov riskbedömningar, tittar på olika scenarier och fattar nödvändiga beslut. Härifrån centraliseras all information som går ut från nationell nivå.​

  Personalavdelningen genomför regelbundet risk- och konsekvensanalyser.

  Samtliga chefer i ledningsgruppen har utsett både en första och andra ersättare som kan ta över vid behov.

  Välkommen till kontoret!

  Från och med den 9 februari är kontorslokalerna i Uppsala öppna igen. Avdelningscheferna säkerställer att återgången till kontoret sker på ett sätt som passar varje verksamhet.

  Det är också fortsättningsvis möjligt att jobba hemifrån, eller från annan ort, i viss utsträckning. Det är verksamhetens behov som styr omfattningen. Ha en dialog med din chef om hur du kan fördela din tid. Nåbarhet är riktmärket.

  Det är inte okej att jobba utomlands av skatte-, försäkrings- och arbetsmiljöskäl, om du inte har en sådan tjänst eller arbetet i sig kräver utlandsresa.

  Även fortsättningsvis respekterar vi varandras individuella önskningar om att hålla avstånd när vi ses.

  När du inte arbetar från kontoret behöver du ha beredskap för att komma in vid behov. Det kan vara både dina och andras behov som styr. Detta ska alltid ske i dialog med närmaste chef.

  Läs riktlinjerna om att jobba hemifrån på kansliets intranät.

  Ta hjälp av flexkontot när du vaccinerar dig

  Kyrkokansliet vill underlätta och främja vaccinering. Tveka inte att tacka ja till, eller boka, första bästa tid för vaccinering. Tänk på att du kan flexa ut för att vaccinera dig under arbetstid.​

  Fortsätt träffas digitalt​

  Under pandemin har vi lärt oss att många möten fungerar bra digitalt. Den erfarenheten ska vi ta vara på och även framöver boka digitala möten när det är möjligt. På så vis ökar vi effektiviteten, samtidigt som vi sparar på pengar och miljö.  

  Samtliga möten som bokas ska därför även fortsättningsvis innehålla en Teams-länk och du behöver vara beredd på att medarbetare deltar digitalt. Var tydlig i inbjudan om du önskar att deltagare ska närvara fysiskt.

  Enkla anvisningar för hur du kopplar upp dig till möten finns i varje mötesrum.

  För videomöten rekommenderas i första hand Teams och inte Pexip, då Pexip inte är dimensionerat för att många använder det samtidigt. ​Använd endast Pexip då Teams inte fungerar för alla deltagare. 

  Det är även möjligt för kollegor utanför kyrkokansliet att ansluta till teamsmöten trots att de inte har någon användare i Teams. Klicka på "Anslut till Microsoft Teams-möte". Har du Office 365 väljer du sedan att ansluta via Teams. Har du ingen teamsanvändare väljer du alternativet att ansluta via webbläsare.​

  Lär dig om hybridmöten

  Läs mer om hur du bokar och deltar i möten i Teams på intranätet.​

  På intranätet hittar du också tips om hur du får digitala möten att fungera.

  Se över din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån​

  Du som behöver komplettera din utrustning för att få en fungerande arbetsmiljö när du arbetar hemifrån kan låna hem datortillbehör via kanslistöd. 

  Läs mer om möjligheten att låna hem utrustning

  Särskilda rutiner i Uppsala​

  I Uppsala är vissa rutiner annorlunda än före pandemin. 

  Clean desk gäller vid dagens slut

  Vi fortsätter med Clean desk-policy, som innebär att du städar undan efter dig när du lämnar ett skrivbord så att andra kan använda arbetsplatsen. Den tidigare en-timmes-regeln tas bort och Clean desk gäller istället senast vid dagens slut.  

  Rengöringsservetter för tangentbord och datormus finns bland annat i kopieringsrummen. Torka av tangentbord och mus före användning och gärna när du lämnar platsen för dagen.

  Du kan äta kall mat på ditt våningsplan

  För att minska risken för trängsel i matsalen kan du också fortsättningsvis äta kall mat på ditt våningsplan. Lämna i så fall disk och matavfall i matsalen​.

  Rutiner för städ och rengöring

  Ytor som knappsatser, dörrhandtag, display på kaffemaskiner och andra ytor som många vidrör prioriteras och rengörs med desinfektionsmedel. Handtvål finns vid diskstationerna och handsprit finns vid samtliga entréer. 

  Utbildningsinstitutet återupptar undervisning på plats

  Sedan den 21 februari bedriver Utbildningsinstitutet undervisning på plats i Uppsala, Lund och Umeå.

  Vid återupptagande av undervisning på plats kommer det personliga ansvaret för att undvika smittspridning kvarstå och inskärpas samtidigt som utbildningsinstitutet tar fortsatt ansvar för att på möjliga sätt reducera smittspridningsrisker. Det viktigaste för detta fortsätter dock att vara vaccinering för alla som inte har medicinska skäl att avstå.  

  Utsänd personal​

  För dig som har din stationering utomlands gäller i nuläget att du fortsätter ha tät kontakt med din chef.

  Håll dig uppdaterad​

  Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad via myndigheterna och följa givna råd och rekommendationer för att minimera spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Du uppmanas även följa kyrkokansliets kompletterande rekommendationer och riktlinjer som sammanfattas på den här sidan.

  Kontakta i första hand din chef, om du är tveksam kring vad som gäller just nu eller är orolig. Det gäller även om du får information från andra organisationer som väcker frågor eller oro.

  Var även uppmärksam på försök till informationspåverkan och bidra till att förhindra påverkansförsök genom att aktivt söka information via trovärdiga källor och inte sprida vidare rykten. Läs mer om informationspåverkan på MSB:s webbplats DinSäkerhet.se.

  Aktuell och bekräftad information finner du via myndigheternas webbplatser:​

  Ha koll på vad IF-försäkringen täcker vid resa 

  Utdrag från försäkringsvillkoren:

  5.8.3 Evakuering och karantän

  Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga extra rese- och logikostnader i upp till 14 dagar om den försäkrade tvingas flytta, blir försatt i karantän eller evakueras hem på grund av uppmaning från Utrikesdepartementet eller motsvarande myndighet på resmålet till följd av:

  • naturkatastrof
  • allvarlig epidemi
  • krig eller politiska oroligheter

  Det förhållandet som föranlett uppmaningen ska ha drabbat resmålet efter den försäkrades ankomst till resmålet.

  Försäkringen täcker inte kostnader för evakuering och karantän om den försäkrade inte följt uppmaning från Utrikesdepartementet eller lokal motsvarande myndighet på resmålet.

  Det är SOS International som hjälper till vid en evakuering och hänvisar till sjukhus. Det är därför viktigt att du vänder dig dit om du har frågor om evakuering eller läkarvård.

  Relaterade nyheter

  Risk för ökad smittspridning i höst
  Terminen är i full gång, vi samlas på kontoren igen och med hösten i antågande ökar luftvägsinfektionerna i samhället. Sannolikt även smittspridningen av covid-19. Tänk på att komma frisk till jobbet och vaccinera dig om du löper ökad risk att bli allvarligt sjuk.
  2022-08-25 09:06
  Nu lyfts restriktionerna – kansliet öppnar den 9 februari
  Med anledning av att regeringen och Folkhälsomyndigheten nästa vecka lyfter många av nuvarande åtgärder mot covid-19 kan vi åter igen öppna kontoret i Uppsala. Varmt välkommen tillbaka!
  2022-02-04 13:02
  Arbete hemifrån förlängs till den 9 februari
  Kyrkokansliet förlänger beslutet om arbete hemifrån, som en följd av att regeringen och Folkhälsomyndigheten under onsdagen förlängde de allmänna smittskyddsåtgärderna ytterligare 14 dagar. Beslutet om arbete hemifrån gäller till den 9 februari.
  2022-01-27 09:48
  Låna hem möbler och it-utrustning för arbetet hemifrån
  Du som är tillsvidareanställd har möjlighet att låna hem datortillbehör och möbler för att få en fungerande arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. Beställ via kanslistöds serviceportal.
  2022-01-13 09:00
  Nya tag för att bromsa smittspridningen
  Från och med den 12 januari gäller nya åtgärder i Sverige för att bromsa smittspridningen av covid-19. Krisledning följer läget noga och påminner om de restriktioner som gäller på kyrkokansliet sedan tidigare.
  2022-01-12 07:40
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

   

  Redaktör
  Maria Söderlind, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Erika Brundin, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2022-08-25
  X
  Dokumentid: 1483849- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538