Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Boka eller ordna gudstjänst för kyrkokansliet

  Gudstjänst i Marias Lovsång, kapellet i kyrkokansliet. Altaret och väggmålningar.

  Under gudstjänst i Marias Lovsång kan firarna njuta av Sven-Bertil Svenssons vackra väggmålningar. Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

  Det finns många sammanhang i kyrkokansliets arbete då det är naturligt att fira en mässa eller en gudstjänst. Det kan vara nätverksträffar, sammanträden, konferenser, seminarier och liknande tillfällen.

  Fira gudstjänst i Marias Lovsång

  Marias Lovsång, vårt kapell på entréplan, bokar du för andakter, gudstjänster och liknande sammanhang via receptionen.

  Kontakta Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan, om du har frågor som rör liturgisk utrustning i kapellet (se kontaktuppgifter längre ner på sidan). Kapellet rymmer upp till 55 personer och ibland är vi fler och då kan Uppsala Domkyrka vara en resurs.

  Så bokar du Uppsala domkyrka för gudstjänst för kyrkokansliet

  Om det är kansligemensamma andakter eller mässor kan vi möblera för upp till 100 platser totalt. Då möblerar vi för 45 personer i foajén. Man ser någorlunda, men hör bra via högtalarsystemet som fungerar gemensamt för kapellet, foajén och matsalen. Vi ska då vara medvetna om att vi blockerar ingång till matsalen. Servicecenter möblerar upp och ner, men det måste skrivas in som beställning/ärende i serviceportalen minst tre arbetsdagar innan, gärna tidigare för planeringens skull.​

  Till dig som leder kyrkokansliets påskmässa/julgudstjänst i domkyrkan

  Att fira gudstjänst tillsammans med alla medarbetarna på kyrkokansliet är roligt! Det finns en stor öppenhet i valet av musik och gudstjänstordning. Ni får gärna vara många i förberedelsearbetet och förstås i genomförandet.

  Arbetsgång inför påskmässa och julgudstjänst

  Kontakta först Marit Torkelson som har hand om kyrkokansliets egen kör, Spontankören. Bestäm tillsammans vilken musik och vilka psalmer ni vill använda.

  Kontakta också Sam Douhan i domkyrkan tre veckor innan gudstjänsten ska äga rum. Han vet vem som är i tjänst av domkyrkans musiker och han kan också svara på frågor om kyrkorummet och annat som kan vara aktuellt.

  Kontaktpersoner inför påskmässa och julgudstjänst

  Marit Torkelson, Spontankören
  marit.torkelson@svenskakyrkan.se

  Sam Douhan, domkyrkokaplan
  sam.douhan@svenskakyrkan.se

  Fredrik Lidé, kyrkokansliets kontaktperson med domkyrkan och ärkebiskopens kaplan
  fredrik.lide@svenskakyrkan.se

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen , Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2019-10-24
  X
  Dokumentid: 1424395- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538