Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kultur och kulturarv

  Kultur och kulturarv handlar om det levande

  Varför ägnar sig Svenska kyrkan åt kultur? För att delta i samtalet om trons djupaste frågor, är ett svar. Varför lägger Svenska kyrkan sådan vikt vid det kyrkliga kulturarvet? För att det kyrkliga kulturarvet står för omistliga värden, väcker existentiella frågor och handlar om något i högsta grad levande och dynamiskt.

  Idag delar Svenska kyrkan ut filmpriser och kulturstipendier, arrangerar konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal. Intresset och engagemanget växer ständigt, både inom kyrkan och i kulturlivet.  

  Brottning om eviga frågor

  Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare alltid brottats med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra.

  I Sverige finns ungefär 3400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet - kyrkobyggnaderna, de kyrkliga föremålen, kyrkogårdarna och dess omgivningar, berättelserna och traditionerna - är en samhällsgemensam resurs för alla. Det är ett kulturarv som handlar om identitet på många plan såväl religiöst, historiskt och kulturellt. Varje kyrka berör frågor om tro, gudstjänst och arkitektur, traktens historia och de människor som levt och lever där. I kyrkan gestaltas ofta moderna konstnärliga uttryck genom exempelvis dans, installationer, musik och konstutställningar. För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv genom alla tider och på alla platser. 

  Tydliga beröringspunkter

  För Svenska kyrkan är det även centralt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Vikten av att se samman kultur och kulturarv kan exemplifieras av musiken. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Musiken i Svenska kyrkan är ett levande exempel på ett både immateriellt (musicerandet) och materiellt (orglar och andra instrument) kulturarv i landets många kyrkorum.

  Under samlingsrubriken "Kultur och kulturarv" finns här mer information om aktuellt kultur- och kulturarvsarbete i Svenska kyrkan. Det gäller till exempel kulturstipendier och olika kyrkoantikvariska frågor, bland annat om samhällets stöd till det kyrkliga kulturarvet (den kyrkoantikvariska ersättningen).

  X
  Dokumentid: 21461- Webid: 21461 - Unitid: 2147483529