Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Krishantering

  Svenska kyrkans bidrag är unikt

  När krisen inträffar behöver människor en plats att samlas på, för att dela oro, förtvivlan, sorg och frågor om mening och sammanhang. Då behövs Svenska kyrkan med gudstjänst, själavård och diakoni, kyrkorum och församlingshem.

  Erfarenheterna visar att Svenska kyrkan är önskad och efterfrågad av både enskilda människor och andra samhällsaktörer.

  Närvaron finns över hela landet

  Ängel i sten

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Svenska kyrkans församlingar finns över hela Sverige. Genom diakonin, själavården och gudstjänsterna stöttar kyrkan människor i den personliga krisen – vid dödsfall, olyckor, sjukdom och utsatthet.

  I krisen och den extraordinära händelsen gör vi i kyrkan det vi alltid gör, men för ännu fler och ännu mer.

  Kyrkan finns också med i nätverk och samarbeten i lokalsamhället.

  Församlingar finns också i utlandet

  Genom Svenska kyrkan i utlandet finns svenska församlingar på ytterligare ett 40-tal platser. Deras verksamhet och gudstjänstfirande täcker närmare 100 platser.

  Utomlands samverkar Svenska kyrkan också med svenska och nordiska ambassader, konsulat och företag.

  Svenska kyrkans präster är också verksamma till exempel på de större svenska flygplatserna, inom Försvarsmakten och i Stödstyrkan, en konsulär resurs med beredskap för stöd till svenskar vid katastrofer utomlands.

  Riten sträcker sig bortom orden

  Tända ljus

  Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

   

  Riterna i är viktiga i den kristna tron. De hjälper oss att ge sammanhang och mening Riterna går utöver ord, och tillåter ett symboliskt uttryck genom handling. Språket och handlingen i en rit kan bli en hjälp att ta in det som har hänt. Genom riten kan vi också känna andra människors stöd.

  Det unika rummet

  Kyrkorummet är unikt. Det är ett rum som många förknippar med stora händelser i livet.

  Församlingshemmet är en resurs som samlingsplats för stöd, gemenskap och information när det svåra och oväntade händer. Ett gudstjänstrum kan också skapas där det behövs: i den brända gläntan efter en skogsbrand, vid flygplatsen för en hemfärdsceremoni efter katastrofen utomlands.

  Språket bär människor

  Kyrkan har en skatt i de texter som bär och som har burit människor i flera tusen år. Ingen mänsklig svårighet är främmande för kyrkans texter och musik. När de egna orden inte räcker till för att beskriva det som hänt, finns en vila vid den källa som är trons språk och som har prövats av generationer före oss.

  Kyrkan främjar hoppet

  Ställföreträdande eller vikarierande hopp är den roll som kyrkan ofta får i det akuta skedet. Att främja hopp är en viktig del av krisstöd och återhämtning. Närvaron, riten, rummet och språket kan stå för det som till sist ändå kan väcka hoppet om läkning, framtid, möjligheter, att livet trots allt segrar.

  Redaktör
  Anna Yngvesson, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Håkan Nilsson, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2018-06-27
  X
  Dokumentid: 1393476- Webid: 25281 - Unitid: 2147483487