Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Krishantering

  Krisläge: hantera den akuta situationen

  Här hittar du vägledning när krisen är ett faktum och det är bråttom - om din arbetsplats inte är klar med sin krisplan.

  Krisplanen har en operativ del. Den beskriver hur ni agerar i ett krisläge. Den svarar på frågor som

  • Vad gör jag när samtalet kommer om en svår olycka?
  • Vad behöver jag tänka på som krisledare eller krisstödjare?
  • Hur ser vår medieberedskap ut?

  Den operativa delen består av checklistor och kontaktlistor. Dessa ska vara enkla att hitta och använda. De ska finnas både digitalt och på papper.

  Om din arbetsplats inte är klar med sin krisplan, kan ni använda sidorna här, under Krisläge.

  Skapad:2018-05-14 19:18:00

  När du tar emot ett larm, behöver du skaffa information om läget, hot, risker, stöd, hjälpbehov och åtgärder.

  Läs checklistan: mottagande av larm
  Skapad:2018-05-14 19:21:00

  När du ska samla krisledningsgruppen i krisledningsrummet, eller via telefonkonferens, behöver du ta upp viktiga frågor.

  Läs checklistan: krisledningsgrupp
  Skapad:2018-05-21 14:49:00

  När du ska fungera som ett stöd för drabbade människor, kan du behöva en enkel kom ihåg-lista.

  Läs checklistan: stöd till drabbade
  Skapad:2018-05-14 19:33:00

  Finns din församling på sociala medier? I en kris är det en bra väg att nå ut. Men det finns också en del att tänka på.

  Läs checklista: sociala medier
  Skapad:2018-06-04 14:20:00

  Ha ett källkritiskt förhållningssätt till information som du tar del av. Ställ dig alltid frågan "Vem säger vad – och varför?".

  Läs checklista: agera källkritiskt
  Skapad:2018-05-14 18:38:00

  Som krisledare ska du fokusera på att skapa överblick, få en helhetsbild och ha framförhållning.

  Läs checklistan: krisledare
  Skapad:2018-05-14 19:24:00

  Innan du går in i ett krisstödsarbete finns det några punkter att komma ihåg.

  Läs checklistan: krisstödjande funktion
  Skapad:2018-05-14 11:21:00

  I en kris är det troligt att medierna kontaktar oss. Med hjälp av checklistor kan vi känna oss trygga i en orolig situation. 

  Läs checklistorna: att möta medier
  Skapad:2018-05-15 09:36:00

  Det är vanligt att människor blir hotade – eller upplever att de blir hotade – på sociala medier. Få tips om hur ni agerar om det inträffar.

  Läs checklistan: hot i sociala medier

  Till dig som är redaktör på intranätet

  Checklistorna som finns på den här sidan är skapade som gemensamma faktarutor. Du kan publicera dem på din församlings, pastorats eller stifts intranät. Faktarutorna finns att hämta under intranätet Aktuellt. På intranätet Webbhjälp kan du läsa om hur du infogar gemensamma faktarutor.

  Redaktör
  Anna Yngvesson, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Håkan Nilsson, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2018-06-27
  X
  Dokumentid: 1395910- Webid: 25281 - Unitid: 2147483487