Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Risk- och sårbarhetsanalys

  Foto: Jenny Edlund Nummelin

  Läger och resor är ett viktigt inslag i Svenska kyrkans verksamheter. Med hjälp av dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys finns ett verktyg för att minska risken eller hantera eventuella olyckor och oförutsedda händelser vid läger och resor.

  Här hittar du en vägledning till hjälp för att ställa frågor som underlag för att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Ett dokument med vägledande frågor har tagits fram av konfirmandhandläggarna Anders Rune och Elin Hyldéen Gärtner och krisberedskapshandläggare Katarina Tingström vid Stockholms stiftskansli (se bifogat dokument). Dokumentet har använts i utbildningssammanhang och ska inte ses som en heltäckande mall. Behöver ni hjälp, stöd eller utbildning? Prata med konfirmandansvarig i ditt stift. 

  Tänk på att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys inför varje specifik resa, läger eller verksamhet. Det är också viktigt att risk- och sårbarhetsanalysen dokumenteras, liksom all information som ges till exempelvis föräldrar.​

  Innan ni börjar behöver ni se till att det är klart med förutsättningarna om vad det är för resa, läger eller verksamhet? Om ni reser till en plats ni inte tidigare besökt behöver kanske någon åka dit innan för att på plats göra en riskinventering.  Om ni hyr, ta då reda på om risk- och sårbarhetsanalys har gjorts av till exempel det företaget.

  Risk- och sårbarhetsanalys. (Se bifogat dokument för vägledande frågor)

  Steg 1: Riskinventering.

  Steg 2: Förebyggande åtgärder som bygger på steg 1.

  Efter steg 1 och 2. Ställ en fråga till er själva om ni känner er tryggare att åka iväg? Om svaret blir nej – gå tillbaka till steg 1 och 2

  Steg 3: Hjälp och stöd om något händer

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Wingård, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-04-01
  X
  Dokumentid: 1330487- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502