Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

  Omslagsbild Riktlinjer

  Omslagsbild Riktlinjer Foto: Ikon

  Syftet med dokumentet "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete" är att skydda konfirmandernas rättigheter och att beskriva förutsättningar för ett konfirmandarbete med hög kvalitet.

  Här hittar du de reviderade riktlinjerna (beslut i kyrkostyrelsen juni 2020), för nedladdning.
  Du kan också beställa riktlinjerna i tryckt form via Print on demand i webbshoppen.

  Observera att ditt stift kan ha gjort tillägg eller ändringar.

  Riktlinjerna betonar behovet av en helhetssyn på dopuppföljningen som ett livslångt lärande.

  Handlingsplan för konfirmandarbetet

  För den del av dopundervisningen som gäller konfirmandarbetet görs en handlingsplan för konfirmandarbetet. Som hjälp i arbetet med att ta fram handlingsplaner finns reflektionsmaterialet Dela liv - inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet.

  Handlingsplanen ska beskriva det lokala konfirmandarbetets mål och innehåll och ange hur rekrytering och utvärdering ska ske. Handlingsplanen utvärderas efter varje konfirmandperiod och ska uppdateras årligen. 

  Formulera målsättningen 

  I handlingsplanen ska församlingen formulera en målsättning för sitt konfirmandarbete utifrån Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete och församlingens församlingsinstruktion.

  Generella mål för konfirmandarbetet

  De generella målen för konfirmandarbetet är att visa på Svenska kyrkans tro och liv genom att ge konfirmanderna:  

  • kunskap om och erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om människans livsfrågor
  • kunskap om och erfarenhet av kristen tro genom Bibelns berättelser, trosbekännelsen, de tio budorden, gyllene regeln och missionsbefallningen
  • möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro
  • förtrogenhet med gudstjänst, andakt och kyrkans år, Vår Fader och andra böner och psalmer 
  • redskap att forma en trygg identitet och utvecklas andligt och känslomässigt
  • livsglädje och framtidshopp
  • erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen
  • redskap att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället, världen och i relation till skapelsen
  • redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Maria Wingård, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-12-07
  X
  Dokumentid: 45935- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502