Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Följ upp konfirmandernas åsikter under läsåret

  Konfirmander i kåpor

  Konfirmander i kåpor Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Nu kan din församling ställa enkätfrågor till konfirmanderna om deras förväntningar och åsikter kring konfirmationsundervisningen genom enkätverktyget Esmaker.

  Konfirmandportalen, med lansering i augusti 2020, ska vara en hjälp för att kunna följa upp och utveckla konfirmandarbetet.

  Församlingen får automatiskt en rapport

  Enkätsvaren sammanställs automatiskt i en rapport om det är fler än sju (7) konfirmander i gruppen. På så sätt får ni snabbt reda på vad just era konfirmandgrupper tycker och tänker.

  Tre enkäter att skicka ut under året

  Nytt 2020 är att det i konfirmationsportalen finns tre enkäter tillgängliga som kan ställas vid olika tillfällen under året:

  1. Enkät vid konfirmandtidens start. En enkät med fasta frågor som kan användas när konfirmanderna börjar sin konfirmandläsning. För de som kommer vara på läger under våren/sommaren som huvuddel av konfirmationstiden, är förslagsvis informationsmötet på hösten en lämplig tid att ställa den här första enkäten.
  2. Uppföljning under året. En enkät med endast ett fåtal frågor som är flexibel så att ni kan ställa egna frågor under terminens gång. Till exempel kan enkäten skickas ut efter ett läger eller annan typ av aktivitet som sker under det pågående året.

  3. Vid konfirmandtidens slut. En enkät med fasta frågor där fokus är upplevelse av och delaktighet i utformning av konfirmandtiden, samt hur tro, relation till församling och inställning till kyrka förändrats över konfirmandtid.

  Gör så här för att skapa egna enkäter

  Skicka ett mail till sara.fransson@svenskakyrkan.se. Då får du en direktlänk till portalen där du kan logga in. Du får också tillgång till lathundar för att skapa egna enkätfrågor och egna resultatrapporter.

  Enkätverktyget är webbaserat. Svarslänk skickas via e-post och det går bra för konfirmanderna att besvara enkäten på både mobiler, surfplattor och datorer, men det är givetvis frivilligt för konfirmanderna att svara på enkäterna. De kan också hoppa över enskilda frågor.

  Du hittar en sammanfattande pdf-version av alla tre enkäternas frågor här, så att du lätt kan ta reda på vilken information ni får svar på genom att använda konfirmandportalen.

  Enkäten är en portallösning, vilket gör att alla svar samlas i en databas nationellt. Varje församling ser endast sin egen rapport, men kommer att kunna jämföra sin konfirmandgrupps åsikter med andra konfirmandgruppers svar från andra församlingar inom stiftet och i för hela riket. Svar på egna formulerade frågor finns endast lagrat i lokalt. Verktyget följer GDPR.

  För teknisk support, vänligen kontakta helpdesk@entergate.se.

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Maria Wingård, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-09-09
  X
  Dokumentid: 1505209- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502