Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Riktlinjer för användning av Svenska kyrkans varumärke

  Bakgrund
  Trossamfundet Svenska kyrkan äger och förvaltar varumärket Svenska kyrkan med logotyp. Flera kyrkan närstående organisationer ansöker regelbundet om att få använda varumärket i olika former. För att få en enhetlig tillämpning har följande riktlinjer skapats:

  Fastställda riktlinjer för vem som får användande av Svenska kyrkans varumärke
  Församlingar, samfälligheter, stift och den nationella nivån inom Svenska kyrkan äger rätten att använda Svenska kyrkans varumärke.

  Bolag helägda av Svenska kyrkan samt stiftelser förvaltade av Svenska kyrkan äger ej rätt att använda varumärket. Det kan finnas undantag som prövas i särskild ordning.
  Med rätten att använda varumärket följer också förpliktelsen att följa de riktlinjer som fastställts inom respektive användningsområde – men inte förpliktelsen att använda e-post, webb och intranät framtagna av den nationella nivån.

  Dessa riktlinjer reglerar rätten:

  • att använda e-postadressen svenskakyrkan.se
  • att medverka på webbplatsen svenskakyrkan.se
  • att publicera information på Svenska kyrkans intranät
  • att ingå i Svenska kyrkans grafiska profil

  Ovanstående riktlinjer kompletteras med riktlinjer för användande av e-post, webb och intranät samt visuell strategi.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen , Kommunikation
  Uppdaterad
  2019-11-01
  X
  Dokumentid: 715512- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526