Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Karlstads stift

  Hållbar utveckling

  Vad gör Karlstads stift för vår jord?

  Vi ser och förundras varje dag inför allt som Gud skapat. Det fyller oss med glädje, kraft och framtidstro. Därför måste vi värna naturen och miljön, så att alla varelser nu och i framtiden kan finna livsrum på jorden. Vår gröna planet, myllrande av människor, djur, fåglar och växter, är vårt värdefulla arv och den största gåvan till våra barn.
   
  Jag tackar dig för att jag är danad,
  så övermåttan underbart,
  ja, underbara är dina verk,
  min själ vet det väl.
  Psaltaren 139:14

   
  Vi har stora frågor att ta oss an. Vi har bara börjat arbetet med att minska vårt ekologiska fotavtryck, att stoppa klimatförändringen och att ge alla människor en rättvis start i livet.

  Inom Karlstads stift är det egendomsnämnden som är det beslutande organet i ärenden som rör miljö och hållbar utveckling. När det gäller ärenden som rör församlingarna så lämnar egendomsnämnden ofta över dessa till miljövärnet.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ove Nystrand, Karlstads stiftskansli
  Uppdaterad
  2019-09-23
  X
  Dokumentid: 50361- Webid: 29146 - Unitid: 10