Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  IT-system

  Vanliga frågor om lösenordsdosan

  Vanligt återkommande frågor till Kanlistöd om lösenordsdosor.

  Lösenordsdosans användningsområden

  Lösenordsdosan används för att ansluta till Kyrknätet med VPN-klient eller för att nå GIP-plattformen.

  Vad är mitt inloggningsnamn och lösenord?

  Du loggar in med hjälp av en lösenordsdosa. Till varje lösenordsdosa finns ett "dos-id" som består av bokstäverna SK och 4-6 siffror. Exempel: SK12345. Det är användarnamnet. Om du tappat bort ditt dos-id kan du kontakta Kanslistöd och uppge dosans serienummer som finns på baksidan, då kan vi leta reda på vilket dos-id som hör just till din lösenordsdosa.

   

  Med en äldre eller nyare dosa (Safeword Platinum eller Gold, eller SafeNet3300) så knappar du in pinkoden i själva dosan när den står i läget "EP/Entr PIN" (Enter Pin). Du får då en sexsiffrig kod som du anger som ditt lösenord. Observera att bindestrecket inte är en del av koden.

  Exempel: 585e58

  Lösenordet genererar du med hjälp av dosan. Med den nyare varianten av dosan (Safeword Silver) klickar du på knappen och får sex tecken. Använd dessa tillsammans med pinkoden du fått tillsammans med dosan för att skapa ditt lösenord. Trots att tecknen visas som versaler i lösenordsdosan så ska du ange dem som gemener.

  Exempel: (med pinkoden 1234) 82h6a61234

   

   

  Soft token / Mobilpass

  Soft token / Mobilpass

  Har du ett mobilpass, en dosa i telefonen/läsplattan, så startar du applikationen, klickar på din "dosa" och anger pinkod. Enbart de tecken som visas i displayen skrivs in i VPN-klienten eller på GIP-inloggningen. 

  Har d​u glömt PIN-kod till din mobildosa behöver du kontakta Kanslistöd för att de ska skicka ut en ny till dig. 

  Exempel: 750378

  Jag kan inte koppla upp mig till GIP-skrivbordet med dosan/mobilpasset, men inloggning mot VPN-klient går bra, vad kan vara fel? 

  När man loggar till GIP-skrivbord via dosa så fungerar det tyvärr inte om man har svenska tecken (åäö) eller vissa specialtecken i lösenordet. ($&%§? med flera). Det blir också stopp om samma dosa är knuten till mer än en användare. 

  Dosan visar bara delar av tecken i displayen, eller visar inga nya koder?

  Dosan är trasig. Detta går inte att åtgärda.
  Skicka in dosan till Kyrknätet på följande adress:

  Kyrknätet
  751 70 Uppsala

  Skicka med en notering om att dosan är trasig och att ni vill ha en ny. Glöm inte att skriva till vilken adress vi ska skicka den nya dosan, så att vi vet att det är ett byte och inte ett återlämnande. Under tiden ni väntar på den nya dosan kan ni ringa oss på 010-18 19 200, knappval 2, för att få engångskoder.

  Är det bokstäver eller siffror som visas i displayen?

  En bra minnesregel är att om man är osäker så är det alltid en siffra! De enda bokstäver som finns med i lösenordsdosan är A, C, E, F, H, P

  Dosan visar bara nollor i displayen när man startar den?

  Om dosan bara visar nollor är den antingen trasig eller så är samtliga lösenord förbrukade.
  Skicka in dosan till Kyrknätet på följande adress:

  Kyrknätet
  751 70 Uppsala

  Skicka med en notering om vad som är fel och att ni vill ha en ny. Glöm inte att skriva till vilken adress vi ska skicka dosan.

  Dosan visar blinkande streck i displayen när man startar den?

  Om dosan visar blinkande streck beror det på att du slagit fel PIN-kod tre eller fler gånger. Låt dosan ligga påslagen en stund så kommer den att återgå till normalläge. Om du är osäker på om din PIN-kod är korrekt kan du kontakta Kanslistöd. Ju fler gånger fel PIN-kod används, desto längre tid visas de blinkande strecken.

  OBSERVERA att dosan alltid skapar ett lösenord, oavsett vilka fyra siffror du slår in. Det är dock bara med rätt PIN-kod du får ett lösenord du kan använda. OBSERVERA också att varje dosa bara har ett användarID och ett lösenord.

  Hur säger man upp en lösenordsdosa?

  Skicka in dosan till Kyrknätet på följande adress:

  Kyrknätet
  751 70 Uppsala

  Skicka med en lapp där ni talar om att ni inte använder dosan längre. Dosor som ni vill säga upp men ej vet vart dem är, kan ni anmäla som förekomna. Skicka ett mail med serienummer på dosan till kanslistod@svenskakyrkan.se.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkled, IT-system
  Uppdaterad
  2020-01-02
  X
  Dokumentid: 48026- Webid: 21703 - Unitid: 2147483523