Dölj bild

IT-system

Anslutningar till Kyrknätet

Svenska kyrkans administrativa system, så som KBOK, KOB, Utbildningsportalen, Statistik, valsystem samt vissa delar av Intranätet, finns på de interna delarna av Svenska kyrkans nätverk (Kyrknätet). VPN är ett säkert sätt att ansluta till Kyrknätet över Internet. Man behöver inte ha en fast anslutning (Datanet eller direktförbindelse) till Kyrknätet utan man kan nyttja vilken internetförbindelse som helst och genom VPN ändå nå Kyrknätet.

Till Kyrknätet kan man ansluta sig på flera sätt

VPN för klienter
Denna lösning är för enstaka klientdatorer, och består av mjukvara som installeras i datorn. Mjukvaran kombineras med en lösenordsdosa för att erhålla rätt säkerhet. Denna lösning är lämplig för mindre kontor där man bara ibland arbetar med KBOK eller andra inomkyrkliga system, eller anställda som reser mycket. En internetuppkoppling krävs.

VPN-router för nätverk (kontor)
Denna lösning är för nätverk som på ett enkelt sätt vill koppla sitt nätverk (hela arbetsplatsen) till Kyrknätet via VPN. Kyrknätet levererar ett färdigkonfigurerat VPN-paket till ett fast pris. Observera att man måste ha en bredbandsanslutning förutom VPN-paketet från Kyrknätet.

Direktansluten datakommunikation
För arbetsplatser som har behov av hög driftsäkerhet och hög kapacitet på dataöverföring rekommenderas en fast anslutning mot Kyrknätet. Svenska kyrkan har idag ramavtal med tre aktörer inom datakommunikation. Vid direktanslutning krävs ingen separat internetförbindelse. (Exempel: Telia Datanet)

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
khus\svkled, IT-system
Uppdaterad
2015-06-22 09:15
X
Dokumentid: 26621- Webid: 21703 - Unitid: 2147483523