Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Välkommen till juridik och kyrkorätt

  De här sidorna är ett stöd för dig som arbetar med juridik inom kyrkan, främst kyrkorätt. Samtidigt är sidorna också ett stöd för andra i organisationen som behöver förstå och förhålla sig till juridiken, men också för dig som är förtroendevald inom kyrkan. Informationen är också till dig som av andra anledningar vill få mer information rättsliga frågor som berör Svenska kyrkan.

   

  Lagen om Svenska kyrkan.

  Foto: Migelle Wikström

  Nyheter

  Kyrkokansliet har köpt en tjänst för rapportering och mottagande av visselblåsningar
  Enligt den s.k. visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 finns bestämmelser om att verksamhetsutövare med fler än 249 arbetstagare från och med den 17 juli 2022 ska ha interna kanaler för rapportering om missförhållanden. Svenska kyrkan på nationell nivå har köpt en rapporteringstjänst av en extern aktör för att uppfylla de skyldigheter som gäller för den nationella nivån som verksamhetsutövare.
  2022-07-05 18:53
  Utredning om Svenska kyrkans ekonomiservice
  Kyrkostyrelsen föreslog kyrkomötet 2021 att en gemensam ekonomiservice skulle utredas vidare och att kyrkostyrelsen skulle återkomma till kyrkomötet 2022 med ett beslutsunderlag i ärendet.
  2022-06-23 12:58
  Remiss om finansiering av institutionssjälavården
  En remiss har gått ut till samtliga stiftsstyrelser med förslag om att en ny bidragsdel, ett ”institutionssjälavårdsbidrag”, tillskapas inom ramen för det nationella finansieringssystemet.
  2022-06-13 20:40
  Skrift om relationsändringen
  Har du koll på vad som hände före, under och efter relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten vid sekelskiftet 2000?
  2022-02-22 07:31
  1 2 3 4 5  ... < > 
  Skapad:2010-09-16 09:40:00

  Om du behöver råd i en juridisk fråga vänder du dig i första hand till din stiftsjurist eller till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beroende på vad din fråga gäller.​ På sidan finns mer information och kontaktuppgifter.

  Läs mer om Rådgivning

   

  Skapad:2017-02-01 12:38:00

  På denna sida hittar du promemorior som har skickats ut på remiss från kyrkokansliet. Just nu finns två pågående remisser med sista svarsdatum 15 december 2022.

  Läs mer om Remisser

   

  Informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen m.m.

   

   

  X
  Dokumentid: 25295- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474