Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Vigselrätt enligt svensk lag i främmande stat

  Enligt 5 § lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan regeringen bestämma att med befattning som präst ska vara förenad behörighet att i främmande stat förrätta vigsel enligt svensk lag.

  Regeringen har i särskilda förordnanden gett nedanstående befattningshavare i uppdrag att förrätta vigsel i den främmande stat där de tjänstgör.

  Vid vigsel enligt svensk lag i annat land gäller vad som föreskrivits enligt svensk lag om verkan av att vigselförrättare förfarit oriktigt eller överskidit sin behörighet (5 § st 2 ovan nämnda lag).

  Nedanstående befattningshavare/präster har behörighet att förrätta vigsel enligt svensk lag i främmande stat där de tjänstgör:   

  • Kyrkoherden vid svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn – mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Danmark.  
  • Tjänstgörande präst vid svenska Margaretakyrkan i Oslo – båda eller endera har svenskt medborgarskap
  • Svenske sjömanspastorn i Rotterdam – mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Nederländerna  
  • Sjömanspastorn vid svenska sjömanskyrkan i Piréus – mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan stat än Grekland under förutsättning att kontrahenterna tillhör ett evangeliskt trossamfund  
  • Kyrkoherden i Victoriaförsamlingen i Berlin – mellan svenska medborgare  
  • Victoriaförsamlingens i Berlin pastorsadjunkt i Frankfurt am Main – mellan svenska medborgare  
  • Innehavare av befattningen som präst i stiftelsens Svenska kyrkan i utlandet tjänst i de spanska provinserna Málaga och Granada ävensom i Palma de Mallorca, Las Palmas, San Augustin, Los Christianos och Puerto de la Cruz samt Teneriffa – mellan svenska medborgare  
  • Sjömansprästen i Hamburg – mellan svenska medborgare och person som inte är tysk medborgare  
  • Innehavare av befattning som präst i nämndens för Svenska kyrkan i utlandets  tjänst i Torrevieja – mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Spanien

  Enligt regeringsbeslut har även kyrkoherden i Svenska Olaus Petriförsamlingen i Helsingfors, tjänstgörande präst vid Svenska kyrkan i Gdynia och bataljonspastorn vid svenska underhållsbataljonen i Libanon vigselrätt enligt svensk lag.

  Vad gäller i andra fall?

  Inga andra än ovan angivna befattningshavare och under de förutsättningar som anges ovan har rätt att viga enligt svensk lag i främmande stat. I vissa länder är det möjligt för präster att få vigselrätt enligt det landets lag.

  Har prästen inte vigselrätt så kan en kyrklig välsignelse erbjudas i stället, läs mer på nedanstående sidor:

  Mer information om vigsel i Svenska kyrkan utomlands finns här

  Mer information om vigselorter utomlands finns här

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-03-07
  X
  Dokumentid: 1410452- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474