Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Vigsel på andra språk än svenska

  Foto: Migelle Wikström

  I Svenska kyrkan genomförs vigslar på flera språk. En del av vigselakten innebär formellt att ett beslut om vigsel fattas enligt reglerna i äktenskapsbalken. Detta är den så kallade förklaringen som enligt kyrkohandboken är en del av tillkännagivandet. Den måste alltid uttalas på svenska. Detta gäller även om vigselakten i övrigt genomförs på ett annat språk.

  Tillkännagivandet (utdrag)

  Ni har nu ingått äktenskap med varandra
  och bekräftat detta inför Gud
  och denna församling (dessa vittnen).
  Ni är nu makar/man och hustru.   

  Varför måste tillkännagivandet vara på svenska?

  Beslutet om vigsel som fattas genom tillkännagivandet innebär så kallad myndighetsutövning. Detta eftersom vigseln medför stora rättsliga konsekvenser för de som ingått äktenskap. Det är att jämställa med beslut som fattas av svenska myndigheter och domstolar. Enligt svensk lagstiftning ska sådana beslut alltid vara på svenska. Det betyder att det är möjligt att uttala tillkännagivandet även på ett annat språk, men att svenskan inte får utelämnas.  

  Vad betyder det i praktiken?

  Rent praktiskt går det att genomföra hela vigselgudstjänsten, inklusive tillkännagivandet på ett annat språk än svenska, men själva tillkännagivandet måste alltid ske även på svenska.  

  Gäller detta även präster med vigselrätt enligt andra länders lag?

  Det finns präster i Svenska kyrkan som genom att ha en viss befattning vid vissa församlingar i utlandet har rätt att där förrätta vigsel enligt svensk rätt. Kravet på att tillkännagivandet alltid också måste uttalas på svenska gäller för alla som har vigselrätt enligt svensk rätt och omfattar även dessa. Vilka befattningar detta är följer av ett regeringsbeslut. Inga andra präster än dessa får förrätta vigsel enligt svensk rätt utanför Sverige.

  För den präst som har vigselrätt enligt något annat lands lag gäller istället vad som föreskrivs enligt det landets lag.

  Fördjupad information

  För den som vill fördjupa sig i frågan finns mer information här.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-03-07
  X
  Dokumentid: 1236139- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474