Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Upphovsrätt

  Församlingens rättigheter och skyldigheter

  Här lämnas allmän information om upphovsrätt och vad som gäller vid användning av upphovsrättsskyddade verk. Vidare lämnas information om de avtal som tecknats av Kyrkostyrelsen respektive Arbetsgivarorganisationen och som ger församlingar, samfälligheter och stift möjlighet att - i vissa fall utan egen kostnad – utnyttja skyddade verk.

  Församlingar och upphovsrätten – vad gäller?
  Vilka böcker får vi kopiera ur? Krävs det tillstånd för att visa? Vad kostar det att utnyttja ett musikaliskt verk? Detta är vanliga frågor i församlingsverksamheten. Alla vill veta vad det är som gäller i upphovsrättsliga frågor. Och alla vill göra rätt för sig.

  Huvudregeln är att kontakt ska tas med rättighetshavaren
  Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk m.m. är skyddade genom upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen ger den som är upphovsman till ett verk (konstnär, författare, kompositör etc.) en rätt att bestämma över hur verket ska användas och dennes tillstånd måste som huvudregel inhämtas av den som vill utnyttja verket på något sätt.

  För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt ska det visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande (det kallas för att verket har verkshöjd). Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket eventuellt kan innehålla.

  Upphovsrätten kan delas in i två typer av rättigheter; ekonomiska och ideella.
  Upphovsmannens ekonomiska rättigheter innebär i korthet att han eller hon har rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel tryckning, fotokopiering eller annan kopiering samt att det är upphovsmannen som har rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.
  De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen har rätt att - i den omfattning och på det sätt som god sed kräver - bli namngiven som upphovsman i samband med att verket utnyttjas. Den ideella rätten ger vidare upphovsmannen en rätt till respekt för verket vilket innebär att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

  I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, köpas eller hyras (genom licenser) av andra.

  Rättigheterna enligt ovan avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form (såsom en översättning eller bearbetning).

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2019-03-15
  X
  Dokumentid: 134905- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474