Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Tidsplan Svenska kyrkans GDPR-anpassning

  Här hittar du en preliminär tidsplan för Svenska kyrkans GDPR-anpassning. Tiderna kan med andra ord komma att ändras - men vad som ska göras framgår av planen nedan:

  Februari

  1. Nationell nivå börjar inventera gemensamma IT-system samt register i filer. 
  2. Stift och församlingar börjar bland annat inventera lokala IT-system.   
    

  Mars

  1. Resultatet av inventeringarna på nationell nivå börjar analyseras av GDPR-projektet
  2. Resultatet av inventeringarna i stift och församlingar/pastorat börjar analyseras av system- och verksamhetsansvariga.
  3. Behövs inte alla personuppgifter? En mall för ansökan om gallring samt vägledning till den, publiceras på intranätet.      

   

  April

  1. Nationell nivå börjar genomföra tekniska anpassningar samt gallringsutredningar/gallringsbeslut av fem av de stora gemensamma systemen. De prioriterade systemen är Kbok, Kyrksam, Lime, AD och Exchange (mejl).  
  2. För övriga gemensamma system upprättas en anpassningsplan som sedan genomförs systematiskt.
  3. En mall för personuppgiftsbiträdesavtal med guide erbjuds. 

  Maj

  1. De viktigaste tekniska anpassningarna av de fem prioriterade gemensamma systemen på nationell nivå planerar att slutföras före den 25:e maj.
  2. En policy samt riktlinjer för personuppgiftshantering respektive informationssäkerhet i Svenska kyrkan tillgängliggörs på intranätet.
  3. Informationstext och mallar för informationstexter om hur personuppgifter används i Svenska kyrkans system börjar att tillgängliggöras på intranätet. 
  4. Stift och församlingar erbjuds generella rekommendationer för att GDPR-anpassa sina lokala tekniska system .

  Juni

  1. GDPR-projektet börjar ta fram underlag för nya arbetssätt och rutiner, till exempel vad gäller bildhantering, Olika delar av underlaget tillgängliggörs successivt under ht 2018. Arbetssätten och rutinerna implementeras på nationell nivå samt erbjuds till stift och församlingar/pastorat, som ett stöd för att ta fram egna lathundar.
  2. En lathund för personuppgiftsincidenthantering tillgängliggörs på intranätet.  
  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2018-05-15
  X
  Dokumentid: 1385270- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474