Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Kyrkomusiker

  Sedan den 1 juni 2018 gäller nya bestämmelser för kyrkomusikerbefattningar inom Svenska kyrkan.

  Ändringarna i kyrkoordningen

  Om ändringarna i kyrkoordningen finns mer att läsa i kyrkostyrelsens skrivelse Kyrkomusiker i kyrkoordningen (KsSkr 2017:4) och i Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande (TU 2017:2).

  Sammanfattningsvis innebar ändringarna i kyrkoordningen följande.

  • En ny examen har införts i kyrkoordningen: Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Denna examen innefattar tre examensnivåer som ger behörighet till anställning på befattning som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. (34 kap. 15 §)
  • Kyrkostyrelsen har fått rätt att utfärda närmare bestämmelser om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Validering av t.ex. äldre utländska och svenska examina omhändertas inom ramen för kyrkostyrelsens närmare bestämmelser. (34 kap. 15 §)
  • En ny befattningsbenämning, försteorganist, har införts samtidigt som benämningarna organist och kantor kvarstår. Domkapitlet ska, på liknande sätt som tidigare, besluta vilken befattning som ska gälla för den kyrkomusiker som ska finnas för varje församling. Domkyrkoorganisten ska dock alltid vara försteorganist. Kantor, organist och försteorganist är befattningarna som kyrkomusiker, som därigenom blivit en definierad term i kyrkoordningen. (34 kap. 1 §)
  • Behörighetskraven för anställning på de tre befattningarna är knuten till examensnivåerna i Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Detta gäller även för den som har en äldre utbildning som genom validering i vissa fall ska anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på någon nivå. (34 kap. 15 och 15 a §§)

  Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser

  Kyrkostyrelsen har utfärdat närmare bestämmelser om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen.

  I de nu beslutade bestämmelserna finns bestämmelser bestämmelser om examensinnehåll och validering.

   

  Mer information​

  Mer information om dessa bestämmelser och om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen finns på musiksidorna.

  Gå till musiksidorna

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2021-02-22
  X
  Dokumentid: 1397758- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474