Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Indirekta val

  Foto: M Wikström

  Detta avsnitt behandlar de indirekta val som ska genomföras i nyvalda beslutande och verkställande organ.

  ​Kyrkovalet har ägt rum och väljarna har därmed sagt sitt. Det som nu återstår är de indirekta val som ska göras lokalt, i stiften och på den nationella nivån. De nyvalda ledamöterna i bl.a. kyrkofullmäktige ska före årsskiftet sammanträda för att förrätta val till ett antal olika organ. Det handlar om val av kyrkoråd och valnämnd samt revisorer. Kyrkofullmäktige i pastorat ska också välja församlingsråd. Inför val av församlingsråd finns, till skillnad från övriga val, ett krav på att nyvalda fullmäktige genomför församlingsmöten eller annat öppet nomineringsmöte (se särskilt informationsmaterial ”Nominering av församlingsråd”, länk nedan).

  När fullmäktige har förrättat sina val ska i sin tur de nya kyrkoråden och, i församlingar som ingår i pastorat, även församlingsråden sammanträda för att välja ytterligare personer till vissa uppdrag. Det handlar då om att inom sig besluta om t.ex. arbetsutskott och att välja kyrkvärdar.

  I detta material behandlas bara vad som gäller för den lokala nivån, dvs. Svenska kyrkans församlingar och pastorat.

  Samtliga hänvisningar till bestämmelser i detta material avser kyrkoordningen enligt dess lydelse den 1 januari 2017 om något annat inte framgår uttryckligen.

  Övrigt

  Läs mer om val av revisorer här.

  Läs mer om nomineringsförfarandet inför val av församlingsråd här.

    

  Frågor/rådgivning

  Frågor om indirekta val kan ställas till stiftens jurister. Kontaktinformation till stiftens jurister finns här.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2017-10-18
  X
  Dokumentid: 796012- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474