Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Indelningsändrad 2018

  Från och med den 1 januari 2014 finns det i Svenska kyrkan två sorters församlingar – församlingar som inte ingår i pastorat och församlingar som ingår i pastorat, 2 kap. 1 och 5 §§ kyrkoordningen.

  Församlingar som inte ingår i pastorat har egen ekonomi och ansvarar för alla församlingens uppgifter. För församlingar som ingår i ett pastorat är det pastoratet som har ansvar för ekonomi, personal, fastighets­förvaltning och begravnings­verksamhet samt ett övergripande ansvar för församlingens grund­läggande uppgift inom pastoratet. Gemensamt för de båda församlingstyperna är att den gemen­samma gudstjänsten är konstitutiv för församling­en. 

  Materialet på dessa sidor beskriver dels den befintliga strukturen på lokal nivå, men behandlar också frågor som är relevanta för de enheter som berörd av beslut om en ändrad lokal indelning lokal struktur.​

  Ändringar i kyrkoordningen är beaktade till och med den 1 januari 2017. Ändringar har sedan dess gjorts i kyrkoordningen. Materialet är föremål för revidering.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-01-07
  X
  Dokumentid: 1321145- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474