Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Fördjupning frågor om personuppgifter

  AD

  ”Active Directory”, behörighetskatalogen     

   

  Kalendermånad

  Tiden börjar räknas efter att personen har identifierat sig på tillräckligt vis att vi med säkerhet kan veta att det är rätt person. Kalenderdagar räknas, inte arbetsdagar. Om den sista dagen är en helgdag räknas nästkommande dag. ·     

  Rätt till tillgång

  Rätt till tillgång är det nya namnet på registerutdrag, och innebär att personer har rätt till att få ut personuppgifter som vi behandlar om dem. Rätten gäller inte när materialet innehåller personuppgifter om andra personer, eller när materialet är sekretessbelagt. Den gäller inte heller upphovsrättsligt skyddat material om upphovsrättsinnehavaren (t ex fotograf) inte har ingått ett tydligt avtal med oss om att materialet får spridas. ·     

   

  Avgiftsfria kopior 

  Första kopian av personuppgifter ska alltid vara kostnadsfri. Om personen återkommer och vill ha ut samma information igen så har församlingen under vissa förutsättningar rätt att ta ut en administrativ avgift för material som till exempel porto och usb-minne. 

  Utlämning av uppgifter 

  Om begäran görs elektroniskt har personen rätt att få uppgifterna i elektroniskt format (och ska få det om personen inte begär att få det i pappersformat). Det kan lösas genom att filer sparas på ett USB-minne som sparas. Personuppgifterna bör inte mailas. Digitala brevlådor så som Kivra, eller andra säkra överföringslösningar är okej. ·   

   

   Kompletterande uppgifter

    Vi får begära att personen kompletterar sin begäran med fler personuppgifter om det behövs för att hitta personuppgifterna som vi behandlar, till exempel att personen har deltagit på ett evenemang vid ett visst datum, eller har varit förtroendevald. Vi behöver dock göra sökningar, inom rimliga gränser, även utan sådana kompletterande uppgifter.

   

  Rätten att bli glömd/rätten att bli raderad

   Denna rätt innebär att vi på begäran måste ta bort uppgifter, men endast om något av nedan uppfylls:

  Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 

  Personen invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och personens skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.  Detta innebär att uppgifter som vi behandlar med stöd av intresseavvägning (t ex uppgifter i Kbok) och som vi måste ha kvar får inte raderas. Till exempel uppgift om att personen är döpt eller konfirmerad, eftersom vi behöver det av teologiska skäl för att säkerställa att personen inte blir döpt eller konfirmerad igen.

  Dessa uppgifter får dock inte användas till andra ändamål än de som vi har ett motsvarande behov (så kallat ”tvingande berättigat intresse”). Det måste finnas övertygande juridiska argument för att något måste finnas kvar.

  • Personen invänder mot behandling för direktmarknadsförings-ändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som personen har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier). 
  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2018-05-24
  X
  Dokumentid: 1396564- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474