Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Filmvisning

  När man i församlingen har har behov av att kunna visa film i olika sammanhang är det inte möjligt att bara hyra en film hos närmaste videouthyrare och visa denna. För att detta ska vara möjligt krävs att det är fråga om privat visning, dvs. i hemmet för familjen och nära vänner.

  Att visa film för församlingsbor, konfirmand- eller bibelstudiegrupp etc. (visning för en sluten krets som oftast har ett gemensamt intresse av att se filmen och som inte betalar entréavgift för visningen) faller i stället i under begreppet institutionell visning. Filmer som ska visas i sådana sammanhang måste vara införskaffade hos en producent/distributör som äger de institutionella rättigheterna.

  Om man i en församling vill visa en film bör man endast använda sig av filmer med rättigheter avsedda för institutionell visning. I annat fall gör man intrång i filmens olika upphovsrättigheter, vilket innebär ett brott mot upphovsrättslagen. 

  Spelfilm
  När det gäller spelfilm kan man vända sig till Swedish Film AB som är den ledande distributören av institutionell spelfilm i Sverige. Dessa erbjuder också ett annat, och i många fall enklare, sätt att ordna rättigheter till filmvisning när det gäller spelfilm. Hos Swedishfilm (och möjligen även hos andra distributörer) kan man nämligen köpa en licens att visa film institutionellt. En licens innebär att församlingen ges möjlighet att i sin verksamhet visa filmer vilka är hyrda eller köpta i butik. En sådan licens kan införskaffas hos Swedish Film AB genom en okomplicerad ansökan på bolagets hemsida.

  Swedish Film AB marknadsför och distribuerar filmer från många av de stora filmbolagen som Warner Bros., Walt Disney, Universal, Paramount, MGM, Sony Pictures, Svensk Filmindustri, Columbia, TriStar Pictures m.fl. Om man har tecknat en licens är det alltså sedan fritt fram att visa filmer som man har införskaffat ifrån den lokala videouthyraren. Det finns även möjlighet att, i stället för att hyra filmen lokalt, anlita Swedish Film som filmleverantör och i så fall disponerar man fritt de levererade filmerna under hela den tid som licensen gäller.

  Man bör dock notera att en licens hos Swedish Film normalt endast gäller för ett fysiskt visningsställe. Om man t.ex. skaffat en licens för visning av film på församlingshemmet kan man inte med stöd av denna hålla filmvisning på någon annan plats. Församlingar och samfälligheter som har behov av att kunna visa film i flera lokaler rekommenderas att ta kontakt med Swedish Film AB för att avtala om en licens som berättigar till filmvisning enligt önskemål.

  Skolfilm
  Det finns ett antal distributörer av skolfilm (dokumentärer och undervisningsfilmer) på den svenska marknaden; Solfilm media AB, Kunskapsmedia AB, Filmcentrum, Svenska filminstitutet m.fl. Även CCLI (se mer under Framställning av agendor) erbjuder licens för filmvisning avseende filmer från vissa producenter. Om man letar efter en film av denna typ bör man kontakta någon av distributörerna för att efterhöra om de distribuerar den filmen. När man har hittat en distributör avtalar man med denna om att få en eller flera kopior av filmen samt rättigheter att visa denna på det sätt man önskar. Det finns en samorganisation som heter Sveriges distributörer av institutionell Film (SDF). På SDF:s hemsida listas distributörer av Institutionell film med kontaktuppgifter etc.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2013-11-21
  X
  Dokumentid: 727187- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474