Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Direkta och indirekta val

  Val inom kyrkan genomförs antingen via direkta eller indirekta val.

  Val till beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan sker huvudsakligen vart fjärde år, men kan också framför allt till verkställande organ ske under mandatperioder.​

  De beslutande organen till vilka det genomförs direkta val är kyrkofullmäktige i pastorat och församling som inte ingår i pastorat, stiftsfullmäktige på stiftsnivå och kyrkomötet för den nationella nivån. Till övriga beslutande och verkställande organ genomförs indirekta val.  

  Foto: M Wikström

  Skapad:2013-09-17 16:45:00

  Detta avsnitt behandlar de indirekta val som ska genomföras i nyvalda beslutande och verkställande organ.

  Läs mer
  Skapad:2017-08-25 08:16:00

  Direkta val regleras i 38 kap. kyrkoordningen.

  Läs mer om Direkta val
  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-02-15
  X
  Dokumentid: 1480659- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474