Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Begravningsverksamhet

  Foto: Juridiska enheten

  Begravningsverksamheten är en allmän samhällelig uppgift som staten genom begravningslagen har anförtrott åt församlingar och pastorat samt åt två kommuner.

  Kyrkostyrelsen svarar för övergripande frågor avseende begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan.

  Att ta fram riktlinjer för begravningsverksamheten

  Varje församling och pastorat som är huvudman för begravningsverksamhet ska ha riktlinjer för hur denna ska vara utformad. Ett stödmaterial för att ta fram sådana riktlinjer har utarbetats.

  Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus

  Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och SKKF, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, får frågor, både från lokal nivå och medlemmar, om hantering av coronaviruset covid-19, kopplat till begravningsverksamheten. En FAQ har sammanställts genom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

  Ta del av informationen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-09-02
  X
  Dokumentid: 1444741- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474