Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Välkommen till juridik och kyrkorätt

  De här sidorna är ett stöd för dig som arbetar med juridik inom kyrkan, främst kyrkorätt. Samtidigt är sidorna också ett stöd för andra i organisationen som behöver förstå och förhålla sig till juridiken – även ni kan få stöd för ert arbete här.

   

  Lagen om Svenska kyrkan.

  Foto: Migelle Wikström

  Om du behöver råd i en juridisk fråga vänder du dig i första hand till din stiftsjurist eller till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beroende på vad din fråga gäller.​ Längre ner på sidan finns mer information och kontaktuppgifter.

  Skapad:2010-09-16 09:40:00

  Om du behöver råd i en juridisk fråga vänder du dig i första hand till din stiftsjurist eller till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beroende på vad din fråga gäller.​ På sidan finns mer information och kontaktuppgifter.

  Läs mer om - Rådgivning

  Aktuellt

   

  Nyheter

  Ändringar i kyrkoordningen m.m.
  Den 1 januari 2021 började ett antal förändringar att gälla i det inomkyrkliga regelverket. Nu finns det ett informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen m.m. som beslutades under år 2020.
  2020-12-18 13:54
  Utredning om domkapitlens handläggning av tillsynsärenden med mera
  Kyrkostyrelsen har uppdragit åt Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, att utreda bl.a. införandet i kyrkoordningen av regler för domkapitlens handläggning av ärenden om tillsyn över präster och diakoner. Utredningssekreterare är tingsfiskalen Gustaf Almkvist, doktorand i straffrätt vid samma lärosäte.
  2020-12-09 15:47
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  Skapad:2017-02-01 12:38:00

  På denna sida hittar du promemorior som har skickats ut på remiss från kyrkokansliet. Just nu finns en pågående remiss: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del II. Sista svarsdatum 31 oktober 2021.

  Läs mer om Remisser

   

  Samlingssida om Svenska kyrkan och coronaviruset

   

  Skapad:2020-03-26 17:56:00

  Kyrkostyrelsen har utfärdat riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan. Riktlinjerna gäller för alla organ inom Svenska kyrkan och innebär avsteg från kyrkoordningens krav på fysisk närvaro på sammanträden.

  Läs mer om Beslutsfattande på distans under särskilda omständigheter

   

  Digitala gudstjänster och andakter – råd och regler

  Det finns en del att tänka på för församlingar som vill fira digitala gudstjänster och andakter: juridik, teknik och innehåll. Ta del av råd och regler.

  Årsredovisning – påtecknande och beslut med anledning av Covid-19

  Informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen m.m.

  Info-material - Ändringar i kyrkoordningen m.m. - beslutade under år 2020
  Informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen mm beslutade under 2020
  2021-03-08 17:52
  1 2 3 4 5  ... < > 

   

  Om regelverket som styr Svenska kyrkan

  Grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund/organisation regleras i lagen (1999:1591) om Svenska kyrkan och i lagen (1998:1593) om trossamfund. Inom ramen för dessa lagar har kyrkan utformat ett eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. I detta regelverk ingår bl.a. kyrkoordningen, som är det grundläggande dokumentet inom kyrkans gemensamma regelverk.

  Läs om bestämmelserna, kyrkoordningen och hur kyrkans regelverk fungerar på vår portal "Kyrkans regelverk". Där finns också en text som förklarar hur regelverket fungerar för dig som inte är jurist .

  Ta kontakt med rätt jurist när du behöver råd

  Skapad:2019-12-14 12:53:00

   

  Arbetsgivarjuridik

  Om du behöver råd i juridiska frågor som rör arbetsgivarfrågor vänder du dig till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

   

  Begravningsjuridik

  Svenska kyrkans rådgivning till huvudmännen för begravningsverksamheten flyttade från arbetsgivarorganisationen till kyrkokansliet den 1 september 2020. Rådgivningsverksamheten fortsätter som vanligt och nås via e-post och telefon:

  • kyrkokansliet.begravning@svenskakyrkan.se
  • 018-169500 (vx).

  För dig som är i kontakt med en handläggare om ett pågående ärende så nås handläggaren via sin e-post som tidigare. 

   

  Kyrkorätt eller rättsliga frågor i övrigt

  Om du behöver råd i kyrkorättsliga eller juridiska frågor i övrigt vänder du dig till juristerna i ditt stift i första hand. Se kontaktuppgifter nedan. ​

   

  Dataskydd och frågor om dataskyddsförordningen/GDPR

  De flesta frågor kan dataskyddsombudet för din enhet svara på. Om inte han eller hon kan hjälpa dig, kan du kontakta din stiftsjurist (se nedan). 

  Kyrkokansliets dataskyddsombud svarar på frågor från privatpersoner som är kopplade till de personuppgiftsbehandlingar som kyrkostyrelsen är personuppgiftsansvarig för och som avser kyrkostyrelsens behandling av personen som privatperson. Läs mer om den nationella nivåns dataskyddsarbete.

   

  Stiftens jurister – ett stöd för församlingar och pastorat

  Stiftens jurister hjälper dig i kyrkorättsliga frågor och i rättsliga frågor i övrigt.

   

  Uppsala stift

  Theresa Karlström
  018-680703

  Ylva Wåhlin
  018-680726

  Christine Öhrlund
  018-680752​

  Linköpings stift
  Elin Hjulström
  Genom stiftskansliets växel
  013-242637 

  Skara stift
  Andreas Fagrell
  0511-26237 

  Strängnäs stift
  Lotta Lind
  0152-23425

  Ulrika Skymberg
  0152-23415

  Västerås stift
  Niklas Barke
  ​Oscar Fredriksson

  021-17 85 00

   

  Växjö stift
  Anna Kämpe
  0470-773880 

  Ann-Cristin Strand
  0470-773845

   

  Lunds stift

  Eirik Ski
  046-15 55 12
  sms 070-3 35 92 94 

  Anders Eriksson
  046-15 55 16 

  Charlotta Croner
  046-15 55 10

  Göteborgs stift
  Marie Nordqvist
  031-771 30 24 

  Carl Kraft 
  031-771 30 29 

  Karlstad stift
  Ingela Stålhandske
  054-17 24 16
  0708-924 101 

  Härnösands stift
  Marie-Louise Olsson Rautalinko
  0611-25425 

  Peter Lundgren
  0611 - 25415

  Luleå stift
  Heidi Stenberg
  0920-26 47 48 

  Visby stift
  Karin Mulde
  0498-404900 

  Stockholms stift
  Ann Nordberg
  08-508 940 33 

  Rikard Johansson
  08-508 940 89

  Karin Lindforss
  08-508 940 28

   

  X
  Dokumentid: 25295- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474