Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Utjämningssystemet

  Utjämningssystemet syftar till att utjämna de olika ekonomiska förutsättningarna som församlingarna har beroende på var i landet de befinner sig. Alla församlingar ska ha ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader.

  Efter en fyrårig övergångsperiod träder ett nytt utjämningssystem i kraft fullt ut från 2021.

  De demografiska förändringarna är den enskilda faktor som påverkar Svenska kyrkans ekonomiska förutsättningar allra mest. I stora delar av landet, utanför de större tillväxtregionerna, ligger utmaningen framför allt i en åldrande befolkning med allt färre barn och ungdomar. I många storstadsförsamlingar medför segregationen att vissa församlingar växer befolkningsmässigt men minskar snabbt i andel medlemmar. Samtidigt med denna utveckling ska Svenska kyrkan bevara sin karaktär av en öppen folkkyrka med verksamhet som är rikstäckande och därmed riktar sig till alla. Mot den bakgrunden har utjämningssystemet i vissa delar reviderats och efter en övergångsperiod på fyra år träder det nya systemet i kraft fullt ut från 2021.

  Utjämning på församlingsnivå
  Utjämningen på församlingsnivå består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning och finansiering av gemensam verksamhet. Inkomstutjämningen inriktar sig på medlemmarnas inkomster, det vill säga samma inkomster som ligger till grund för församlingens uttag av kyrkoavgift. Kostnadsutjämningen har fem olika komponenter som avser både kostnader för kyrkor och olika former av församlingsverksamhet.

  Utjämning på stiftsnivå
  Denna del av utjämningssystemet består av stiftsbidrag, kyrkounderhållsbidrag och utdelning från prästlönetillgångar (stiftens förvaltning av skog, jord och fonder). Stiftsbidrag och kyrkounderhållsbidrag fördelas mellan stiften från nationell nivå. Utdelning från prästlönetillgångarna lämnas av stiften, dels till församlingar och pastorat som har andelar i tillgångarna, och dels till nationell nivå som del i utjämningssystemet.

  Särskilt om kyrkounderhållsbidrag
  Kyrkounderhållsbidrag (KUB) ska stiften enligt kyrkoordningen använda till underhållsåtgärder på församlingarnas kyrkobyggnader. KUB ingår i utjämningssystemet och får därmed användas till underhåll av alla kyrkobyggnader som ägs av Svenska kyrkan. Bidraget kan även användas till att stödja egeninsatsen i samband med underhåll av skyddade kyrkobyggnader som beviljats kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Till skillnad från KAE får KUB enbart användas till underhåll av kyrkobyggnader, således exempelvis inte underhåll av kyrkliga inventarier. Församlingen ansöker om KUB hos stiftet.​

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Östlund, Ekonomi och finans
  Uppdaterad
  2020-05-19
  X
  Dokumentid: 1397727- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357