Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Modell för verksamhetsindelning

  Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, KRED presenterar här dokumentet Handbok för internredovisning för Svenska kyrkan med modell för verksamhetsindelning 2023.

  Handboken beskriver KRED: s syn på god redovisningssed inom Svenska kyrkan och visar exempel på hur redovisningen kan byggas för att skapa goda beslutsunderlag för kyrkoråd och kyrkoherdar inom ramen för övriga regelverk såsom årsredovisningslagen, K3 och KRED: s rekommendationer.

  Som en del av handboken finns även en uppdatering av Modell för verksamhetsindelning. Handboken träder i kraft 1 januari 2023.

  Modell för verksamhetsindelning har i huvudsak genomgått redaktionella förändringar beroende på ändringar i olika regelverk men även andra anpassningar för redovisning inom Svenska kyrkan.

  De mest väsentliga förändringarna är följande:

  • Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och utdelning från prästlönetillgångarna ska inte betraktas som driftsintäkter och redovisas därför utan verksamhetskod.
  • Inomkyrkligt tillhandahållande av tjänster har fått två verksamhetskoder, en för begravningsverksamheten (890 Inomkyrkligt tillhandahållande BV) och en för övrigt inomkyrkligt tillhandahållande (380 Inomkyrkligt tillhandahållande).
  • För de församlingar och pastorat som väljer att redovisa sitt fastighetsbestånd på aktivitetsnivå har detta möjliggjorts genom att aktivitetskoden kan bestå av fem tecken, i stället för fyra. Detta gäller för samtliga fastighetsobjekt, alltså inom Stödjande verksamhet, Begravningsverksamheten samt Skattepliktig rörelse.
  • Anvisningar, förslag och exempel är uppdaterade.
  • Modellen har genomgått redaktionella uppdateringar, bland annat utifrån förändringar i kyrkoordningen.
  • I modellen redovisas grundnivån i ett eget avsnitt. Har församlingen behov av att redovisa mer detaljerat, alltså på delverksamhets- eller aktivitetsnivå, finns förslag och exempel i appendix. ​
  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Liselotte Ågren, Ekonomi och finans
  Uppdaterad
  2022-06-28
  X
  Dokumentid: 1385092- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357