Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, KRED

  Rådets verksamhetsområde är redovisningsfrågor som är av allmänt intresse för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar.


  Syfte och målsättning

  Rådet ska inom sitt uppdrag

  • följa och analysera förändringar i omvärlden avseende god redovisningssed,
  • fastställa publikationer med vägledande rekommendationer för redovisning inom Svenska kyrkan. Publikationerna ska tillhandahållas på Svenska kyrkans intranät,
  • informera om hur god redovisningssed m.m. ska tillämpas inom Svenska kyrkan, och
  • samverka med normgivare inom redovisningsområdet.

  Organisation

  Rådet består av fyra ledamöter. Minst två av ledamöterna ska inneha särskild sakkunskap på redovisningsområdet varav minst en ska vara eller ha varit auktoriserad revisor.

  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens mandatperiod. Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.

  Kyrkostyrelsens redovisningsråd nås via Kyrkokansliet i Uppsala.
  kred@svenskakyrkan.se

  Redaktör
  Liselotte Ågren, Kyrklig ekonomi
  Innehållsansvarig
  AnnMargaret Dahlström, Kyrklig ekonomi
  Uppdaterad
  2018-06-26
  X
  Dokumentid: 722302- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357