Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Ekonomisk redogörelse

  Ekonomisk redogörelse för församlingar, pastorat, stift och prästlönetillgångar 2021

  Ekonomisk redogörelse för församlingar, pastorat, stift och prästlönetillgångar 2021

  Ekonomisk redogörelse (Kybok) är en årlig undersökning som SCB genomför på uppdrag av Svenska Kyrkan (kyrkostyrelsen). Undersökningen ska beskriva ekonomin för församlingar/pastorat, med avseende på resultat- och balansräkning, begravningsverksamhet och driftredovisning samt en del övriga frågor. Undersökningen omfattar även stiften och de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

  Användning av statistiken
  VisA är en plattform i Power BI som möjliggör visualisering och analys av församlingarnas medlems-, verksamhets- och ekonomiska statistik på ett lättillgängligt sätt.  Plattformen innehåller för närvarande modulerna Ekonomisk redogörelse, Pastoratsrapport, Medlemsutveckling, Hållbarhet, Diakonirapport och Självbetjäning. Du kan beställa inloggning till verktyget på den här sidan på intranätet: VisA

  Kyrkostyrelsen använder uppgifterna bland annat för beräkningar inom det ekonomiska utjämningssystemet för församlingar/pastorat. Även Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tar del av uppgifterna för olika beslutsunderlag. SCB använder uppgifterna som underlag för de årliga beräkningarna av nationalräkenskaperna och till satelliträkenskaperna för det civila samhället.

  Webbenkät
  Uppgifterna lämnas in genom SCB:s insamlingsverktyg SIV som är en webbaserad enkät. Från och med den 1 mars kan du gå in på den här länken för att lämna dina uppgifter. Om du vill se hur årets formulär ser ut med tillhörande anvisningar för församlingar/pastorat, stift eller prästlönetillgångar kan du från och med mitten av februari gå in via länken ovan till SCB:s sida. Längst ned på denna sida finns nedladdningsbara dokument (pdf) som visar hur frågedelen i årets formulär är utformad för församlingar/pastorat, stift respektive prästlönetillgångar.

  Nyheter i ekonomisk redogörelse 2021

  Nyheter församlingar och pastorat

  • Uppgift om upplåning inom begravningsverksamheten lämnas i särredovisningen
  • Redovisning av tillhandahållande av tjänster till inomkyrkliga enheter lämnas både i not till resultaträkningens rad Nettoomsättning och i driftsredovisningen
  • Specifikation av skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen lämnas i ny tilläggsupplysning till balansräkningen
  • I frågedelen tillkommer ny fråga om klimatförändringarnas påverkan på kostnaderna, både i kyrklig verksamhet och i begravningsverksamhet

  Nyheter stift

  • Redovisning av tillhandahållande av tjänster till inomkyrkliga enheter lämnas i not till resultaträkningens rad Nettoomsättning
  • Specifikation av skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen lämnas i ny tilläggsupplysning till balansräkningen
  • I frågedelen tillkommer ny fråga om klimatförändringarnas påverkan på kostnaderna 

  Nyheter prästlönetillgångar

  • I frågedelen har specifikation av projekt som drivs inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet tillkommit, medan frågan om risker i förvaltningen med avseende på en stabil årlig utdelning (tillfälligt) tagits bort.

  Tidplan

  Församlingar och pastorat

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 1 mars. Sista insändningsdag är den 29 april. Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med att lämna statistiken till den 6 maj. Eventuella ansökningar om uppskov hanteras av SCB.

  Stift

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 29 april. Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med att lämna statistiken till den 6 maj. Eventuella ansökningar om uppskov hanteras av SCB.

  Prästlönetillgångar

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 15 april.​

  Vanliga frågor
  Måste årsredovisningen vara underskriven?
  Nej, det behöver den inte vara. Skulle uppgifterna ändras efter att blanketten är inskickad går det bra att komplettera i efterhand.

  När är sista insändningsdag?
  Sista insändningsdag är den 29 april.

  Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?
  Nej, ersättning utbetalas inte.

  Om uppgiftslämnandet
  Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 44 kap. 21§ kyrkoordningen. Församlingar, pastorat eller stift som inte lämnar ekonomisk redogörelse påförs en förseningsavgift (SvKB 2013:27).

  Kontakt
  Tekniska frågor om enkäten besvaras av SCB.
  Tel: 010-479 60 70
  E-post: eko.svk@scb.se

  Redovisningsfrågor ställs till kyrkokansliet (Kyrklig ekonomi) enligt följande:

  Församlingar och pastorat
  Marianne Westlén tel. 018-16 98 48
  Liselotte Ågren tel. 018-16 96 76

  Stift och prästlönetillgångar
  Jan Östlund tel. 018-16 95 40

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Östlund, Ekonomi och finans
  Uppdaterad
  2022-03-01
  X
  Dokumentid: 1375179- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357