Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Ekonomisk redogörelse

  Ekonomisk redogörelse för församlingar, pastorat, stift och prästlönetillgångar 2020

  Ekonomisk redogörelse för församlingar, pastorat, stift och prästlönetillgångar 2020

  Ekonomisk redogörelse (Kybok) är en årlig undersökning som SCB genomför på uppdrag av Svenska Kyrkan (kyrkostyrelsen). Undersökningen ska beskriva ekonomin för församlingar/pastorat, med avseende på resultat- och balansräkning, begravningsverksamhet och driftredovisning samt en del övriga frågor. Undersökningen omfattar även stiften och de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

  Användning av statistiken

  Genom VisA-projektet (Visualisering och Analys) ska församlingar, pastorat och stift kunna få en betydligt bättre användning av den ekonomiska redogörelsen jämfört med tidigare. VisA är en plattform för visualisering och analys av medlems-, verksamhets och ekonomisk statistik som för närvarande håller på att utvecklas. Driftsättning av projektet beräknas ske i mitten av april och i samband med det kommer alla församlingar, pastorat och stift att erbjudas licenser för sina anställda att nyttja plattformen. Läs mer om VisA här: VisA-projektet.

  Kyrkostyrelsen använder uppgifterna bland annat för beräkningar inom det ekonomiska utjämningssystemet för församlingar/pastorat. Även Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tar del av uppgifterna för olika beslutsunderlag. SCB använder uppgifterna som underlag för de årliga beräkningarna av nationalräkenskaperna och till satelliträkenskaperna för det civila samhället.

  Webbenkät

  Uppgifterna lämnas in genom SCB:s insamlingsverktyg SIV som är en webbaserad enkät. Från och med den 1 mars kan du gå in på den här länken för att lämna dina uppgifter. Om du vill se hur årets formulär ser ut med tillhörande anvisningar för församlingar/pastorat, stift eller prästlönetillgångar kan du från och med mitten av februari gå in via länken ovan till SCB:s sida. Längst ned på denna sida finns nedladdningsbara dokument (pdf) som visar hur frågedelen i årets formulär är utformad för församlingar/pastorat, stift respektive prästlönetillgångar.

  Nyheter i ekonomisk redogörelse 2020

  Nyheter församlingar och pastorat

  • Särredovisning av investeringar inom begravningsverksamheten i tilläggsupplysning till balansräkningen
  • Särredovisning av antalet anställda inom begravningsverksamheten i tilläggsupplysning till resultaträkningen
  • Frivillig specifikation av posten Begravningsavgift -erhållet för året i begravningsverksamhetens särredovisning.
  • I frågedelen har nya frågor om kostnader för drivmedel tillkommit, medan exempelvis frågorna om produktion av kraftvärme har tagits bort.
  • Anvisningarna har förtydligats avseende uttag av kollektredovisning ur KOB för att underlätta besvarandet av frågan om givande till internationellt arbete.

  Nyheter stift

  • Redovisning av immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.
  • Användningen av kyrkounderhållsbidrag redovisas för alla tre åren 2018-2020 i frågedelen.
  • I frågedelen har också nya frågor om kostnader för drivmedel tillkommit, medan exempelvis frågorna om produktion av kraftvärme har tagits bort.

  Nyheter prästlönetillgångar

  • Redovisning av immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen.
  • Nya frågor om risker i förvaltningen och påverkansarbete gentemot arrendatorer har tillkommit, medan frågan om markfuktighetskartor har tagits bort.

  Tidplan

  Församlingar och pastorat

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 1 mars. Sista insändningsdag är den 30 april. Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med att lämna statistiken till den 7 maj. Eventuella ansökningar om uppskov hanteras av SCB.

  Stift

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 30 april. Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med att lämna statistiken till den 7 maj. Eventuella ansökningar om uppskov hanteras av SCB.

  Prästlönetillgångar

  Missiv och användaruppgifter skickas ut den 15 mars. Sista insändningsdag är den 15 april.​

  Vanliga frågor

  Måste årsredovisningen vara underskriven?
  Nej, det behöver den inte vara. Skulle uppgifterna ändras efter att blanketten är inskickad går det bra att komplettera i efterhand.

  När är sista insändningsdag?
  Sista insändningsdag är den 30 april.

  Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?
  Nej, ersättning utbetalas inte.

  Om uppgiftslämnandet

  Uppgiftsskyldighet föreligger enligt 44 kap. 21§ kyrkoordningen. Församlingar, pastorat eller stift som inte lämnar ekonomisk redogörelse påförs en förseningsavgift (SvKB 2013:27).

  Kontakt

  Tekniska frågor om enkäten besvaras av SCB.
  Tel: 010-479 60 70
  E-post: eko.svk@scb.se

  Redovisningsfrågor ställs till kyrkokansliet (Kyrklig ekonomi) enligt följande:

  Församlingar och pastorat
  AnnMargaret Dahlström tel. 018-16 96 73
  Liselotte Ågren tel. 018-16 96 76

  Stift och prästlönetillgångar
  Jan Östlund tel. 018-16 95 40

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Östlund, Ekonomi och finans
  Uppdaterad
  2021-04-14
  X
  Dokumentid: 1375179- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357