Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Uppdatering av Årsredovisningens behandling i coronatider

  Uppdaterad version

  Årsredovisning – påtecknande och beslut med anledning av Covid-19

  Årsredovisningen ska enligt årsredovisningslagen påtecknas av kyrkorådet senast 4 månader efter räkenskapsårets utgång vilket för Svenska kyrkan innebär den 30 april 2020. Årsredovisningen ska därefter offentliggöras senast den 30 juni. Vanligtvis har då årsredovisningen även behandlats av kyrkofullmäktige och ansvarsfrihetsfrågan har prövats.

  För påtecknande förutsätts att kyrkorådet behandlat årsredovisningen. Normalt sker detta vid ett fysiskt sammanträde där årsredovisningen och dess påtecknande är ett av ärendena. På grund av den rådande situationen och av försiktighetsskäl kan detta vara svårt att genomföra.

  Samråd rekommenderas med revisorn kring tidplanen för påtecknandet och beslutet om att överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige.

  Hur kan man göra - kyrkorådet

  Om kyrkofullmäktige fattat beslut om möjlighet för kyrkorådets ledamöter att delta på distans enligt KO 4 kap. 15a § kan detta tillämpas.

  Kyrkostyrelsen har vid sammanträde den 26 mars 2020 beslutat att utfärda riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan. Detta beslut innebär att om vissa förutsättningar är uppfyllda kan deltagande på distans accepteras även när ett sådant beslut saknas. Se länk Beslutsfattande på distans under särskilda omständigheter - Svenska kyrkan intranät - Juridik och kyrkorätt

  Ett annat alternativ vid fysiska sammanträden i kyrkorådet är reducerad närvaro. Detta innebär en överenskommelse mellan nomineringsgrupperna om att reducera antalet deltagande ledamöter vid det fysiska sammanträdet på ett sätt som säkerställer den parlamentariska fördelningen men garanterar beslutsförheten. Genom detta kan kyrkorådet, med minsta möjliga fysiska närvaro, ta beslut om att godkänna årsredovisningen samt att överlämna den till revisorerna för granskning och kyrkofullmäktige för fastställande av balans- och resultaträkning samt för beslut om ansvarsfrihet.

  Kyrkorådets påtecknande av årsredovisning

  Samtliga ordinarie ledamöter i kyrkorådet ska påteckna årsredovisningen. Det finns inget krav på att samtliga ledamöter ska påteckna samma sida i årsredovisningen utan påtecknandet kan finnas på flera separata sidor/blad.

  Vid deltagande på distans eller vid reducerad närvaro kommer inte samtliga ledamöter att vara närvarande för påtecknande och deras påtecknande måste därför ske i annan ordning. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis:

  • Bokade, enskilda besök på exempelvis kansliet/expeditionen
  • Budning till icke närvarande ledamöter (i egen regi eller genom budföretag)
  • Postbefordran (via brevkedja eller separata påtecknandeblad för varje ledamot)

  Kyrkofullmäktiges behandling av årsredovisningen

  Finns beslut om deltagande på distans för kyrkofullmäktiges ledamöter rekommenderas att detta tillämpas.

  Om ett sådant beslut inte finns kan nomineringsgrupperna även här komma överens om reducerad närvaro som säkerställer den parlamentariska fördelningen samt tillräckligt många deltagande för att säkra beslutsförheten. För att kyrkofullmäktige ska kunna ta ställning till ansvarsfrihet tillkommer dessutom aspekten att minst en av de närvarande tjänstgörande ledamöterna inte får sitta i kyrkorådet eller av annan anledning vara jävig.

  Kyrkostyrelsens riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan möjliggör deltagande på distans för även kyrkofullmäktiges ledamöter. Eftersom dessa möten är offentliga ställs dock vissa krav för att uppfylla kravet på offentlighet.

  I händelse av ytterligare begränsningar med anledning av Covid-19

  I skrivande stund sker dagligen förändringar gällande olika former av rekommendationer och restriktioner för social distansering. Det finns därmed risk för att Sverige, i likhet med många andra länder, hamnar i en situation där gruppsammankomster kraftigt begränsas. Om så sker torde inte heller sammanträden med överenskommen reducerad närvaro att kunna genomföras, däremot kvarstår möjligheten till deltagande på distans. Ytterst finns möjligheten att skjuta fram kyrkofullmäktiges sammanträde till dess att restriktionerna upphört.

  Det är dock viktigt att årsredovisningen är påtecknad av kyrkorådets ledamöter och revisorerna så att den kan offentliggöras senast den 30 juni 2020 vilket är reglerat i årsredovisningslagen (ÅRL 8 kap. 2 § samt 3 § p.5). Kyrkofullmäktiges fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet kan därmed behandlas vid ett senare datum.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Uppdaterad
  2020-03-27
  X
  Dokumentid: 1487997- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357