Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Hållbara investeringar

  I Svenska kyrkan arbetar vi engagerat för att respektera människors lika värde och naturens gränser. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

  Hållbara investeringar 2019  

  Skapad:2020-04-07 11:06:00

  Resultatet 2019 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1582 miljoner kronor (142,9 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 19,1 procent (1,8 procent). Det är 1,2 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex, och 14,3 procentenheter högre än det reala avkastningsmålet.


  För nionde året har Svenska kyrkan tagit fram en rapport om arbetet med hållbarhetsfrågor inom kapitalförvaltningen på den nationella nivån. Rapporten har liksom tidigare år utformats av finansenheten efter samråd med kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd. Kapitalförvaltning i stift, pastorat och församlingar tas inte upp i denna rapport.

  Läs hela rapporten här. 

  Svenska kyrkan har ett buffertkapital som den nationella nivån förvaltar. Det är en mindre del av kyrkans stora förvaltningskapital, men nödvändigt som ett slags försäkring. Delar av kapitalet betalas då och då ut till särskilda behov inom kyrkan. All förvaltning sker utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv, där vi tar hänsyn till kyrkans grundläggande värderingar.

  Vi ska förvalta kapitalet ansvarsfullt, utan att ta för höga risker och på ett sätt så att det ger en positiv avkastning som minst motsvarar inflationen

  Om Svenska kyrkans kapitalförvaltning

  Att kapitalet ska förvaltas hållbart handlar främst om aktier och hur företagen agerar i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och korruption. Därtill finns ett antal kriterier för vilken typ av verksamhet som vi inte vill tjäna pengar på, såsom vapen och tobak.

  Allt detta beskrivs i sin helhet i dokumenten nedan samt på vår webbplats.

  Alla våra policyer och riktlinjer beslutas av kyrkostyrelsen och förvaltningen delegeras sedan till kapitalförvaltningsrådet.

  Styrande dokument för hållbara investeringar

  Finanspolicy 2021-10-05
  Här anger kyrkostyrelsen den övergripande inriktningen för kapitalförvaltningen. Här kan du till exempel läsa om Svenska kyrkans syn på ansvarsfulla företag och om kriterierna för förvaltningen,
  2022-01-24 13:47
  Finansiella placeringsanvisningar 2022-02-15
  Detta dokument omfattar de finansiella aspekterna av förvaltningen. Dessa riktlinjer ska tillämpas för såväl externa förvaltningsuppdrag som, i förekommande fall, den interna kapitalförvaltningen.
  2017-12-18 15:12
  Placeringsanvisningar etik och hållbarhet 2022-02-15
  Detta är ett obligatoriskt komplement som mer i detalj beskriver hur finanspolicyn ska tolkas av kapitalförvaltare. Dessa anvisningar är en integrerad del av finanspolicyn och måste antas om man vill följa kraven på etik och hållbarhet inom kapitalförvaltningen.
  2017-01-30 12:58
  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Johan Barkfeldt, Ekonomi- och finansavdelningen
  Uppdaterad
  2022-03-04
  X
  Dokumentid: 23164- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357