Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Redovisning av gravskötsel

  I samband med de nya krav som ställs på kyrkan efter relationsändringen med staten beträffande bland annat bokföring har behovet av enhetliga avtal, rutiner och regelverk blivit påtagligt.

  Rutinerna för gravskötseladministrationen inom Svenska kyrkan varierar över landet och över tiden.

  Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED) beskriver i denna rekommendation hur olika typer av gravskötselavtal skall hanteras i bokföringen. Rutinerna har anpassats till bokföringslag (1999:1078), årsredovisningslag (1995:1554) och god redovisningssed. Utgångspunkten vid beskrivningen av olika avtalstyper är det standardavtal som dåvarande Svenska kyrkans Församlingsförbund (nuvarande Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) utarbetat.

  Rekommendationen är disponerad så att inledningsvis beskrivs innebörden i begreppet gravskötsel samt olika huvudtyper av gravskötselavtal. Därefter beskrivs hur olika avtalstyper skall hanteras redovisningsmässigt. I rekommendationen används av förenklingsskäl genomgående begreppet församling för såväl församlingar som samfälligheter som är huvudmän för begravningsverksamheten.

  Sammanfattning
  Föreliggande rekommendation bygger på Arbetsgivarorganisationens standardavtal för gravskötsel.

  Skillnader finns i redovisningsprinciper för avtal som tillhör begravningsverksamheten respektive församlingens serviceverksamhet.

  Serviceverksamhetens fasttidsavtal där löptiden är längre än 3 år uppräknas med en schablonmässigt fastställd kostnadsökning. Detta gäller både avseende den periodiserade skötselavgiften och kvarvarande skuld.

  Förteckning över vilka avtal som ingår i gravskötselskulden skall finnas som dokumentation till bokslutet.

  Ikraftträdande
  Denna rekommendation skall tillämpas av alla församlingar och pastorat senast från och med räkenskapsåret 2017.

  Rekommendationen gäller tills vidare.

  Redaktör
  Liselotte Ågren, Kyrklig ekonomi
  Innehållsansvarig
  AnnMargaret Dahlström, Kyrklig ekonomi
  Uppdaterad
  2016-11-22
  X
  Dokumentid: 722333- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357