Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning

  Hur förhåller sig årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen till varandra?

  Årsredovisningen avser den externa redovisningen. Detta innebär att den redovisar församlingens/pastoratets resultat och ställning för att beskriva helheten. Årsredovisningens innehåll och form regleras i årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554).

  Verksamhetsuppföljningen är en del av församlingens/pastoratets internredovisning som möjliggör uppföljning av verksamhet och ekonomi på verksamhetsnivå. Behovet av verksamhetsuppföljning kan ses mot bakgrund av kyrkorådets uppgift att: ”uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning” (KO 4:6) samt kravet på ”god ekonomisk hushållning” (KO 47:1).

  Verksamhetsuppföljningens innehåll och form finns inte reglerat i kyrkoordningen (KO). Genom kravet på upprättande av en plan för verksamhet och ekonomi (KO 47:5) förutsätter emellertid kyrkoordningen att planen även följs upp, det vill säga att det sker en verksamhetsuppföljning.

  Redaktör
  Liselotte Ågren, Kyrklig ekonomi
  Innehållsansvarig
  AnnMargaret Dahlström, Kyrklig ekonomi
  Uppdaterad
  2021-11-16
  X
  Dokumentid: 125663- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357