Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan

  Vägledning för diakoni kan vara en hjälp att reflektera kring församlingens diakonala uppdrag.

  Om vägledningen 

  Vägledningen föreslår en pedagogisk modell för att illustrera skillnad och relation mellan diakonins teologi och diakonins praktik.

  Den erbjuder också en modell för klassificering av diakonala verksamheter som kan underlätta överblick och strategiarbete.

  Förhoppningen är att den ska fungera som ett stöd för förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare på församlings- eller pastoratsnivå inom Svenska kyrkan.

   

   

  Verktyg för styrning och ledning

  När församlingen samtalar om diakoni och planerar det diakonala arbete är det viktigt att vara medveten om vilken aspekt man talar om. Eftersom begreppet diakoni är mångfacetterat finns det risk för missförstånd. Någon kanske talar om diakoni som ett förhållningssätt, medan någon annan syftar på diakoni som församlingens diakonala verksamheter, och ytterligare någon om diakonens arbetsuppgift. Här kan diakonitriangeln tydliggöra.

  Vägledningen innehåller också ett verktyg för att strukturera diakonala verksamheter. Det är tänkt att underlätta inventering, reflektion, strategi och utvärdering. Till vägledningen hör också metodförslag och inspirationsmaterial.

  För att församlingens diakoni ska vara hållbar och genomtänkt behöver diakonal medvetenhet finnas i ledning och styrning, hos medarbetare inom olika ansvarsområden samt synas i budget. Vägledningen kan användas som underlag i verksamhetsplanering, målarbete, arbete med församlingsinstruktion och i budgetprocessen.

  Hur vägledningen har tagits fram

  Vägledningen har tagits fram inom projekt Diakoni och välfärd efter diskussioner bland tolv fokusgrupper på lokal nivå, ett referensnätverk om drygt 50 personer och projektgruppen med stiftsrepresentanter. Diakonala skrifter och forskning har också varit ett viktigt underlag. Analys och sammanställning har skett på avdelningen för Kyrkoliv och samhällsansvar på Kyrkokansliet av utredare Miriam Hollmer och diakon Magnus Bodin. De har även tagit fram figurerna som illustrerar diakonitriangeln respektive klassificeringsmodellen.

  Vägledning för diakoni är ett delresultat från projekt Diakoni och välfärd. Det finns också en del som särskilt fokuserar på frågor om Svenska kyrkans relation till välfärdssamhället.

   

  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-14
  X
  Dokumentid: 1346404- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410