Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Fyra olika roller för Svenska kyrkan i välfärden

  Här beskrivs Svenska kyrkan i välfärdssamhället utifrån rollerna verksamhet i egen regi, röstbärare, samverksanspart och utförare.

  I den plattform för Svenska kyrkans roll och uppgift i välfärden som sedan 2013 är vägledande för Svenska kyrkan på nationell nivå beskrivs tre roller: röstbärare, samverkanspart och utförare. Här har dessa tre roller kompletterats med verksamhet i egen regi. Anledningen till detta är att en betydande del av välfärdsarbetet i församlingar inte sker i relation till andra delar av samhället.

  En del verksamheter, exempelvis gudstjänst, kan sägas bidra till välfärd i vidare mening genom att de kan öka social sammanhållning och existentiell hälsa. Denna vägledning fokuserar emellertid på diakonala verksamheter och vad olika former av relationer utåt mot andra delar av samhället kan innebära för församlingen.

  Knapparna nedan leder direkt till de olika rollerna.

  Egen regi Röstbärare Samverkanspart Utförare
  Redaktör
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-14
  X
  Dokumentid: 1399650- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410