Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Stöd till riskgrupper i samarbete med kommuner

  Volontär lämnar matkasse till dam med rullator

  Volontär lämnar matkasse till dam med rullator Foto: Alex Giacomini

  Många församlingar stöttar människor i riskgrupper med inköp och leverans av mat och medicin. Flera ensamma önskar också samtal. Behovet av stöd till äldre och andra riskgrupper finns fortsatt kvar, för pandemin fortgår och många människor är fortsatt isolerade.

  Stöd till församlingar
  Akutstödet avslutas och hanteras nu lokalt 
  Rambolls rapport om utvärdering av MSB-uppdraget
  Tips till församlingar
  Exempel från församlingar
  Länklista

  ​Under coronapandemin mobiliserar Svenska kyrkan, dess stift och församlingar, för att ge stöd till äldre och andra riskgrupper som är isolerade. Om man inte har hemtjänst eller någon annan som kan hjälpa till med matinköp och hämtning av medicin, vänder man sig till kommunen, Svenska kyrkans församlingar eller någon annan frivilligorganisation som erbjuder stöd.

  Akutstödet avslutas och hanteras nu lokalt

  Det tidigare akutstödet som samordnades nationellt genom en överenskommelse med MSB, har från och med 31 oktober avslutats och hanteras nu lokalt. Kommunerna har fortsatt ansvaret för att människor i riskgrupp ska få stöd. Om en församling vill fortsätta med att stötta kommunen med mat- och medicinleveranser, kan en lokal överenskommelse om det göras mellan kommunen och församlingen (pastoratet) och som till exempel kan innehålla ersättning till församlingen. Det gäller även vid en uppstart av en sådan verksamhet.   

  Stöd till församlingar

  Vägledningsdokument, checklistor och mallar att ladda ner:

  Rambolls rapport om utvärdering av MSB-uppdraget  

  Ramboll Management Consulting (fortsättningsvis Ramboll) har haft i uppdrag att sammanställa och analysera enkätsvar på frågor, som stift, församlingar och pastorat som varit engagerade i uppdraget, har haft möjlighet att besvara. Rambolls utvärdering visar att MSB-uppdraget har uppskattats, upplevts meningsfullt och skapat engagemang. Rapporten visar också att det funnits utmaningar och att det finns lärdomar att dra utifrån det.  

  Utvärdering av MSB-uppdraget - Slutrapport (PDF)
  Utvärdering av MSB-uppdraget - Slutrapport med bilagor (PDF)
  Utvärdering av MSB-uppdraget - Slutrapport (Power Point)
  Utvärdering av MSB-uppdraget - Slutrapport med bilagor (Power Point)

  Tips till församlingar

  Reflexvästar med Svenska kyrkan-logga
  • Försäkringar

  Ca 70% av församlingarna har Kyrkans försäkringar. Övriga församlingar måste läsa igenom vad som gäller i deras verksamhet när det gäller volontärer. 
  Kyrkans olycksfallsförsäkring. (pdf)
  Kyrkans tjänstereseförsäkring (pdf)
  Kyrkans volontärförsäkring (pdf)

  • Västar med Svenska kyrkans logga
   Volontärer ska identifiera sig med Svenska kyrkans västar. Dessa kan beställas i webbshopen. Obs att du måste vara inloggad på intranätet för att se produkten.
   Tilll beställningssida för västar​​
  • Kontaktuppgifter för stöd under covid-19

  Flera organisationer erbjuder stöd för den som känner sig ensam, har frågor om corona/covid-19 eller behov av att prata med någon.​Skriv ut pdf-dokumentet och lägg i matkassar som levereras. Du kan också publicera det på din hemsida.
  Informationsblad - Kontaktuppgifter för stöd. (pdf)

  Exempel från församlingar

  Svenska kyrkans externwebb samlar vi in exempel från församlingar som hjälper till att handla och hämta ut mediciner. 

  Länklista

  Här finns länkar till viktig information från MSB och andra myndigheter, att dela och sprida i verksamheten.

  En kartläggning av civilsamhällets insatser under corona-pandemin 2020

  Här finns en rapport utgiven av SÖK samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civilsamhället. Rapporten är en sammanställning baserad på intervjuer med nyckelpersoner i ett antal civilsamhälleliga organisationer, samt representanter i fåtal utvalda kommunförvaltningar. Bland dessa civilsamhälleliga organisationer ingår: Svenska Civilförsvarsförbund (SCF) på nationell, regional och lokal nivå, Svenska Röda Korset (SRK) på nationell och regional nivå, Svenska kyrkan på nationell, stifts- och församlingsnivå, samt Frivillig Resursgrupp (FRG) i Kalix, Boden och Piteå kommun.

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-08-12
  X
  Dokumentid: 1489637- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410