Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Steg 5 Sprida

  Cirkeln Sprida

  Nu är det dags att identifiera dem som behöver få del av diakonipastoralens innehåll samt att bestämma på vilket sätt det ska ske.

  Om innehållet i diakonipastoralen ska bli verklighet är det viktigt att övriga i församlingen känner till att den finns och vad den innehåller. Förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare samt samverkansparter och allmänheten - vilka bör ta del av den?

  Vi brukar säga att diakoni är hela församlingens uppdrag.  För att diakoni ska genomsyra församlingens liv och diakonipastoralen bli verklighet, behöver det presenteras och förankras bland dem som inte varit med i arbetsgruppen eller i processen. Men också för att det ska vara möjligt för fler att vara delaktiga i och ta ansvar för församlingens diakonala arbete.  

  Att sprida diakonipastoralen är ett sätt att öka kunskapen om diakonalt arbete – i församlingen, hos samverkansparter samt hos allmänheten. I förlängningen bidrar det till att öka förståelsen för diakonala arbetsmetoder, förändringar i verksamheterna samt församlingens roll och kompetens i samverkan med andra aktörer. Det underlättar dessutom för ledningsnivån i församlingen att prioritera och tilldela resurser på ett mer adekvat sätt. 

   

  Underlag

  Nivå 1 och Nivå 2

  1. Fundera över vilka personer, grupper och samverkansparter som behöver få ta del av innehållet i diakonipastoralen. 
  2. På vilket sätt skulle ni vilja sprida diakonipastoralen? Det skulle kunna vara genom en utställning i samband med öppet hus eller kyrkkaffet, information vid medarbetarsamlingar, nätverksträffar eller vid kyrkorådets/församlingsrådets sammanträden. 
  3. I vilka andra sammanhang skulle ni kunna berätta om innehållet? Det kan vara på församlingens hemsida, i samband med arbetet med församlingsinstruktionen, en artikel eller annons i församlingsbladet.

    

  Fortsätt till "Avslutning"

     

  ­­­­­­­­­­­­­­­­

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-02-19
  X
  Dokumentid: 789171- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410