Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Steg 4 Lära - utveckla

  Diakonipastoral processteg 4

  Både prioriteringsplan och handlingsplaner ska vara levande dokument. De kräver kontinuerlig uppföljning för att ni ska veta om de fortfarande håller och den diakonala verksamheten är på rätt spår.

  Ni har nu arbetat med er diakonisyn, inventerat och prioriterat inom ert diakonala arbete och tagit fram handlingsplaner. Det är nu det blir spännande – hur fungerar planerna i praktiken? Steg 4 handlar om uppföljning av arbetet.

  Redan innan ni sjösätter planerna är det viktigt att göra upp en plan för hur och när uppföljningen ska ske.

  En uppföljning gör man av flera skäl:

  • för att ta reda på om man gör det man sagt att man ska göra
  • för att pröva om verksamheten fortfarande är relevant
  • för att undersöka hur verksamheten uppfattas av dem som deltar i den

  Ett gott diakonalt arbete är ständigt i förändring. Diakonal utveckling kräver vilja, mod och utrymme.

  • Vilja att prova nytt, finna nya lösningar.
  • Mod att våga nytt fast det inte är helt säkert vartåt det bär och att våga granska det man gör.
  • Utrymme att experimentera och söka vägar som är annorlunda än de redan kända, att variera och prova. 

   

  Steg 4 Lära – utveckla innehåller två delar: 

   

  När ni gjort båda stegen går ni vidare till Steg 5 Sprida.

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-02-19
  X
  Dokumentid: 789111- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410