Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Steg 3 Handla – konkretisera

  DIakonipastoral process steg 3

  Uppgiften i det här momentet är att skriva konkreta handlingsplaner för ert diakonala arbete. Ni får här några förslag på hur detta kan göras. Lägg handlingsplanerna som bilagor till er diakonipastoral.

  I det här steget är det dags att skapa handlingsplaner utifrån era prioriteringar. Genom att förankra handlingsplanen för det diakonala arbetet i människors behov och levnadsomständigheter, församlingens grundläggande uppgift och kyrkans roll i samhället blir den relevant för församlingen och dess omvärld.

  I er prioriteringsplan har ni specificerat vad ert diakonala arbete ska innehålla. I handlingsplaner berättar ni hur ni ska göra det ni bestämt er för. Medan prioriteringsplanen är en övergripande planering som anger församlingens inriktning i form av arbetsområden, är handlingsplaner  mer handfasta och detaljerade. Handlingsplanerna beskriver hur församlingen tänker förverkliga sitt diakonala uppdrag. Vem ska göra vad och när? När ska det vara klart? När ska det följas upp och av vem?

  Handlingsplaner ska:

  • ange vad ni vill uppnå och varför
  • ta upp planerade aktiviteter
  • fastlägga tidsplan för aktiviteterna
  • ange vem som är ansvarig
  • visa om barnkonsekvensanalys  behöver göras
  • dokumenteras
  • följas upp    

   

  Underlag

   Välj den nivå och det underlag som passar er bäst.

  Nivå 1 (enklare)

  Handlingsplan

  Nivå 2 (utökad)

  Handlingsplan

  Hur går vi vidare?

  Ni har nu formulerat en eller flera handlingsplaner för ert diakonala arbete och är därmed klara med Steg 3. Det är nu dags att gå vidare till Steg 4 Lära – utveckla där ni tar fram en plan för uppföljning.

  Fortsätt vidare till Steg 4 Lära - utveckla.

   

    

  Foto: Kristina Strand Larsson

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-02-19
  X
  Dokumentid: 789092- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410