Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Steg 2 Bedöm – prioritera

  Steg 2 Bedöm - prioritera

  Uppgiften i det här momentet är att reflektera och analysera för att sedan landa i en prioriteringsplan för det diakonala arbetet. Det finns en schematisk bild för prioriteringsplan i huvudmallen. Ni kan skriva direkt i den eller lägga er dokumentation som bilaga till er diakonipastoral

  Det är dags att dra slutsatser av allt arbete ni gjorde i Steg 1. Vilka reflektioner gör ni kring det ni sett och observerat? Hur påverkar det församlingens diakonala arbete, dess inriktning och omfattning? Hur påverkar det era prioriteringar?

   

  Utgå från nedanstående frågor:

  • Hur uttrycks församlingens diakonisyn i praktisk handling?
  • Vilka av de förändringar ni sett i omvärldsbevakningen bör påverka arbetet framöver?
  • Hur påverkar ett barnperspektiv respektive ett flerspråkighetsperspektiv era bedömningar?
  • Behöver ytterligare barnkonsekvensanalys göras?  
  • Vilka möjligheter och begränsningar visar sig i inventeringen av församlingens resurser?
  • Ska det diakonala arbetet fortsatt se ut som det gör idag eller har ni gjort upptäckter som kräver någon slags förändring, på kort eller lång sikt?

  De prioriteringar ni gör beskriver ni i en prioriteringsplan. Den ska innehålla era prioriterade arbetsområden och en motivering till varför ni valt just dessa områden.    

   

  Underlag

  Det finns ett antal underlag av olika omfattning. De kan ge inspiration inför arbetet med prioriteringsplanen. Välj den nivå och det underlag som passar er bäst.

   

  Hur går vi vidare?

  Ni har nu formulerat en prioriteringsplan för ert diakonala arbete. Därmed är ni klara med Steg 2 och det är dags att gå vidare till Steg 3 Handla – konkretisera. Efter att ha prioriterat vad ert diakonala arbete ska innehålla, är det dags att formulera hur det ska konkretiseras.

  Fortsätt vidare till Steg 3 - Handla - konkretisera.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-02-19
  X
  Dokumentid: 789001- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410