Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Steg 1 Se - inventera

  Cirkeln _ Se

  Det första steget handlar om att ta reda på förutsättningarna för församlingens diakonala arbete.

  Svenska kyrkans församlingar är en del av det lokala samhället och befinner sig alltid i ett sammanhang. Människors livsvillkor och församlingens förutsättningar att bedriva verksamhet växlar från plats till plats. Därför måste varje församling söka sina egna svar på hur det diakonala arbetet ska se ut.

  Diakonal inventering

  I varje församling finns en uppfattning om vad diakoni  är och vilket diakonalt arbete som ska bedrivas. I spänningsfältet mellan församlingens självförståelse och omgivningens förväntningar tar uppgiften att utöva diakoni form.

  En diakonal inventering är det första, viktiga steget i att ta fram diakonipastoral. För att kunna planera sitt arbete måste församlingen tolka sitt uppdrag, känna till sina resurser och ha en god bild av sin omvärld.

  Inventeringen omfattar tre områden:

  Inventering tre områden

   

   

   

    

   

   

    

   

   

   

   

   

  Vårt uppdrag – församlingens diakonisyn, uppdraget att utöva diakoni
  Teologisk och ideologisk reflektion kring diakoni samt beskrivning av församlingens uppdrag att utöva diakoni

  Vår församling – församlingens diakonala arbete
  Inventering av hur församlingens diakonala arbete ser ut idag, vilka som utför det och vilka resurser i övrigt som står till förfogande

  Vår omvärld – samhället i övrigt
  Omvärldsspaning

   

  Hur gör man?

  Steg 1. Se – inventera är en diakonal inventering i tre delar. Ni tar er an en del i taget och i den ordning som känns bäst för er.

   

  Gå sedan vidare till Steg 2 Bedöm - prioritera

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-02-19
  X
  Dokumentid: 788885- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410