Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Skapa plats – för människor i arbetslöshet

  Tre kvinnor står i ett kök och arbetar tillsammans.

  Tre kvinnor står i ett kök och arbetar tillsammans. Foto: Johannes Frandsen

  Skapa plats är en diakonal kraftsamling för att stötta människor i arbetslöshet. Sex stift och ett 25-tal församlingar samlas i en gemensam strävan att skapa fler praktik- och arbetsträningsplatser i församlingarna.

  I en tid när allt fler står utan arbete, satsar Svenska kyrkan på att utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Projektet Skapa plats har ersatt det tidigare projektet Mer än jobb. ​

  Projektets vision

  Visionen är att Skapa plats ska vara en diakonal insats för människor som står långt från arbetsmarknaden. Skapa plats ska bedrivas ...

  • i församlingar i Svenska kyrkan.
  • med hjälp av församlingens ordinarie anställda.
  • i de lokaler församlingen själv har.
  • genom församlingens dagliga verksamheter.

  Ledning och tidsplan 

  Projektet leds av Svenska kyrkans nationella nivå och finanserias av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet pågår under två år, till och med november 2022.

  Här bedrivs Skapa plats

  Skapa plats bedrivs i Luleå, Västerås, Stockholms, Strängnäs, Karlstads och Göteborgs stift. Varje stift har en verksamhetsutvecklare på halvtid. Från varje stift deltar 2-5 församlingar, som förbinder sig att under projektperioden erbjuda arbetsträningsplatser för långtidsarbetslösa. Deltagande församlingar får stöd med bland annat rådgivning och utbildning.

  Metoden bakom Skapa plats

  Skapa plats arbetar utifrån bemötande-metoden MARY. Ordet MARY är skapat av begynnelsebokstäverna i metodens bärande begrepp och står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet.

  Skapa plats bygger på dialog och förändring, där församlingar, stift och projektets deltagare alla bidrar till ett lärande som fokuserar på den enskildes hälsa, egenmakt och rätt till arbete. Detta är ett sätt att bidra till visionen om ett samhälle för alla.  ​

  Bakgrund

  Skapa plats bygger på erfarenheter från många års arbete med arbetsmarknadsprojekt inom Svenska kyrkans församlingar och stift. På nationell nivå har detta arbete tidigare bedrivits under beteckningen Mer än jobb.

  Projektet Skapa plats är ett led i kyrkans och civilsamhällets strävan att få en etablerad roll som utförare av välfärd och som alternativ och komplement till den privatisering av välfärdstjänster som skett under 2000-talet. Därför pågår samtidigt en nationell dialog med Arbetsförmedlingen om formerna för kyrkans roll inom arbetsmarknadspolitiken.

  ”Det offentliga rummet bör vara en rättvis plats för alla, en plats som ger lika tillträde till beslutsprocesser, som innebär trygghet också för de mest utsatta och där samverkan mellan alla grupper i samhället kan ske på ett meningsfullt sätt.”
  Antje Jackelen, ur förordet till Kyrkan i det offentliga rummet, Lutherska världsförbundet 2016.

  Ladda ner dokument

  MARY-metoden
  MARY-metoden är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan och som används vid praktik och arbetsträning i församlingsmiljö.
  2021-10-11 15:31
  MARY-kollen
  Nyckelord för handledning enligt MARY-metoden.
  2021-10-11 15:31

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Uppdaterad
  2021-11-25
  X
  Dokumentid: 1559257- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410