Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Samverkanspart

  Ett sätt för en församling att förhålla till andra samhällsaktörer är att på olika sätt samverka med dem. Det betyder att man ömsesidigt räknar med varandra, ser varandra som partners, samråder, eller har gemensamma verksamheter.

   

  Den gemensamma utgångspunkten är visionen om ett gott samhälle. Utifrån detta kan man kraftsamla och dra nytta av varandras kompetenser för att möta sociala behov och utmaningar.

  Olika grad av samverkan 

  En samverkan kan ske utifrån olika grader av medverkan. Den enklaste nivån av samverkan är att dela information med varandra. En mellanhög nivå av samverkan är samarbete och länkning. I vissa fall kan samverkan vara så utvecklad att man driver gemensamma verksamheter.

  Information och samråd: Att delta på nätverksträffar med t.ex. kommun och polis för att berätta ”vad man har på gång” är ett exempel på samverkan i form av information och samråd.

  Samordning och länkning: Att samordna nattvandringar eller länka konfidenter till varandras verksamheter och ansvarsområden är ett exempel på samordning och länkning. ​

  Gemensamma verksamheter: Samverkan kan också ske genom att bedriva en gemensam verksamhet, exempelvis ett härbärge för utsatta EU-medborgare eller att delta i ett arbetsmarknadsprojekt, där båda parter bidrar med resurser. En sådan verksamhet kan formaliseras genom skriftliga avtal, exempelvis i form av ett Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP.

  Samverkansnivåerna utgår från Europarådets kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen (2009). 

  Många möjliga samverkansparter

  Rollen som samverkanspart gäller såväl till det offentliga samhället, som i förhållande till andra församlingar och organisationer inom det civila samhället. Det kan också innebära samverkan med privata kommersiella aktörer som verkar på marknaden. Vanliga samverkansarenor för Svenska kyrkan på en mer övergripande nivå är exempelvis sjukhuskyrkan, församlingsövergripande diakonicentraler eller Svenska kyrkans familjerådgivning. ​

  Läs tips och råd för rollen som samverkanspart

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2018-09-10
  X
  Dokumentid: 1399659- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410