Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Samverkan och samförstånd

  Här fokuseras särskilt på Idéburet offentligt partnerskap som en möjlig samverkansform mellan Svenska kyrkan och offentliga parter men också hur viktigt samförstånd är för IOP-samverkan.

  Om samverkan

  Detta dokument fokuserar särskilt på Idéburet offentligt partnerskap som en möjlig samverkansform mellan Svenska kyrkan och offentliga parter. Det finns emellertid många olika sätt att samverka: allt från att dela information med varandra till samordning eller gemensamma verksamheter. Grunden är emellertid tanken att det blir bättre om man hjälps åt. Läs mer om samverkan i Vägledning för diakoni, särskilt delen som handlar om församlingen som välfärdsaktör.

  Att samverka innebär att man ömsesidigt räknar med varandra, samråder och kanske i verksamhetsform gör saker tillsammans, som i ett IOP-avtal. En god utgångspunkt är att tänka sig att alla parter på sitt sätt vill bidra till att skapa ett gott samhälle. Utifrån det kan man kraftsamla och dra nytta av varandras kompetenser för att möta sociala behov och utmaningar.

  Samförstånd viktigt för IOP-samverkan

  Särskilt för ett så nära samarbete som med ett IOP har det visat sig vara mycket viktigt att man inte befinner sig för långt ifrån varandra när det gäller synen på mål och medel för verksamheten. Eftersom offentlig och idéburen verksamhet kan utgå från olika sätt att förstå en utmaning är det inte självklart att en så nära samverkan som genom partnerskap fungerar. Inför ett eventuellt partnerskap behöver parterna identifiera om de har överensstämmande syn på medel och mål med verksamheten. Forum har därför tagit fram en modell för att se var man befinner sig när det gäller samförstånd.

  Figur: Samförståndskartan. Forum 2018.

  Samverkan kan ske inom flera av de olika positionerna i modellen ovan. För ett partnerskap som IOP behöver man dock vara hyfsat överens om både mål och medel med verksamheten, dvs position a i modellen. Huruvida man kan uppnå samförstånd är inte alltid lätt att veta innan, men om församlingen har bestämt sig för att ta kontakt och inleda samtal kan denna modell vara bra att ha med sig.

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2018-09-23
  X
  Dokumentid: 1409878- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410