Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Röstbärare

  Att kämpa för rättvisa och upprättelse för människor i utsatta livssituationer kallas också att vara röstbärare

  Den kristna tron uppmanar oss att motverka de strukturer och villkor som leder till ojämlikhet, fattigdom, ohälsa, marginalisering och kränkning av mänskliga rättigheter. Att kämpa för rättvisa och upprättelse för människor i utsatta livssituationer är en del av det diakonala uppdraget. Diakonen har avlagt särskilda löften kring detta, men det diakonala uppdraget är hela församlingens.

  Ingår i diakonens vigningslöften

  I sina vigningslöften lovar diakonen att "försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott." I detta ligger ett uppdrag att vara röstbärare och påverkansaktör. Det är viktigt att församlingen är medveten om att en diakon har ett uppdrag i sin vigning att fungera som röstbärare. Om diakonen uttalar sig i en församlings namn bör detta däremot som regel vara förankrat hos kyrkoherden. ​​

  Värna människovärdet

  Som röstbärare eller påverkansaktör tar kyrkan ställning i samhällsfrågor utifrån kyrkans grundvärden och visioner om livskvalitet och ett gott samhälle. Kyrkan värnar om människans värde och rättigheter- oavsett medborgarskap, politisk tillhörighet, religiös bekännelse eller andra gränser. En del av uppdraget handlar om att synliggöra maktens möjligheter och brister.

  Gud verkar genom hela skapelsen. Svenska kyrkan verkar därför inom det demokratiska samhällets ramar och värnar det. Men om lagar och regler visar sig vara orättfärdiga måste vi stå upp för människans värde och rättigheter. Det är när människor far illa som vi måste agera: först genom att ta reda på fakta, göra bedömningar, söka samverkan med andra och dialog med beslutsfattare. Därefter finns det en mängd olika verktyg och metoder att välja mellan. Se tex Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna.

  Empowerment

  De som drabbas av orättvisa villkor bör själva vara med och beskriva problem och föreslå lösningar. Genom att involvera de människor det handlar om i påverkansarbetet stödjer man samtidigt deras egen förmåga att förmedla sina erfarenheter. Egenmakt- empowerment- är mycket viktigt i påverkansarbete på individ, - organisations- och samhällsnivå.

  Uppmärksamma utsatthet

  Sammanfattningsvis innebär röstbärarrollen att församlingen utifrån sin grundläggande vision om ett gott samhälle för alla fungerar som en partipolitiskt obunden röst, som på olika sätt uppmärksammar utsatthet och agerar och följer upp när olika grupper eller individer far illa. Även självrannsakan ingår. Arbetet kan bedrivas både genom dialog med berörda parter och genom opinionsbildning. För att påverkansarbete ska vara trovärdigt måste det bygga på fakta och analys.

  Påverkansarbete kan bedrivas inom alla de tre övergripande verksamhetsområden som beskrivs i del ett. Huvudsakligt fokus ligger då inom problemlösning och förändring. 

   

  Dialog

  På församlingsnivå kan röstbärarrollen ligga nära rollen som samverkanspart. Den dialog som uppkommer när man känner varandra väl och samverkar, kan i förlängningen påverka myndigheters beslut, både på övergripande och individuell nivå. Innan socialtjänsten tar ett beslut ska det först göras en individuell bedömning. Om diakonen närvarar, eller för konfidentens talan för att undvika missförstånd, kan det i praktiken påverka socialtjänstens beslut.​ 

  Men rollen som röstbärare innebär också att uppmärksamma strukturer som på något sätt är orättfärdiga. I det kan ingå att markera om myndigheter inom den offentliga sektorn, exempelvis socialtjänsten eller Migrationsverket, inte fullföljer sitt ansvar.

  Opinion

  Om dialog inte är tillräckligt kan det vara nödvändigt att driva opinion. Det kan ske på många olika sätt, exempelvis genom debattartiklar, upprop eller demonstrationer. Församlingen bör vara medveten om att Svenska kyrkans stift och nationella nivå arbetar genom denna roll, samt att det finns många samhällsinstanser som har ett liknande uppdrag. Se exempelvis Erik Blennberger (2017) i Tankar om framtida utmaningar för kyrka och samhälle. Svenska kyrkan, Kyrkokansliet. Sök gärna stöd och samverkan.

   

  Läs mer om röstbärarrollen: Politisk och profetisk diakoni: ett underlag för fördjupande samtal om församlingens och kyrkans röstbärande roll (utkommer på Argument förlag 2019). Författare är Anna Ardin, diakon inom Equmeniakyrkan.  ​

  Tips och råd för rollen som röstbärare.​

   

   

   

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2018-06-26
  X
  Dokumentid: 1399657- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410